1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc:

Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tiếp tục gây hại diện hẹp. Rầy lứa 7 gia tăng mật độ trên đồng ruộng và gây hại trên trà lúa muộn, trên các giống nhiễm. Có khả năng gây cháy chòm ổ nếu không phòng trừ kịp thời. Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non hại trà lúa trỗ muộn.

Bệnh lùn sọc đen, bệnh vàng lụi gây hại trên trà lúa cấy muộn, cấy lại tại các tỉnh có áp lực bệnh cao như: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Dương, Hòa Bình... Bệnh bạc lá tăng nhanh trên các giống nhiễm, đặc biệt hại nặng sau các đợt mưa giông…

Các tỉnh Bắc Trung Bộ:

Bệnh lùn sọc đen gây hại trên lúa Mùa tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị. Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại ở giai đoạn lúa làm đòng, trỗ bông nếu không chủ động phòng chống kịp thời. Sâu cuốn lá nhỏ: sâu non gây hại ở giai đoạn làm đòng. Chuột, khô vằn, bệnh bạc lá vi khuẩn, bệnh đạo ôn cổ bông... xu hướng tăng ở giai đoạn đứng cái đến đòng trỗ.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:

Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt, bệnh chết cây... gây hại trên lúa Hè Thu muộn, lúa Mùa. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân... gây hại trên lúa vụ 3 ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Bệnh đạo ôn lá và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ trên lúa Mùa ở Tây Nguyên và các huyện miền núi, Ninh Thuận, Bình Thuận...

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL:

Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 5 trưởng thành. Cần chú ý theo dõi diễn biến của rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp quản lý tốt, không để lây lan sang diện rộng và truyền bệnh VL & LXL sang các trà lúa mới gieo sạ. Ở những địa phương có gieo cấy lúa Thu Đông - Mùa theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn khuyến cáo nông dân gieo cấy né rầy. Do điều kiện thời tiết, trong tuần tới có khả năng bệnh đạo ôn phát triển ở nhiều địa phương trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ.

2. Trên cây trồng khác
- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn khả năng tiếp tục gia tăng diện tích gây hại, tập trung các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
- Cây rau màu: Sâu tơ, bệnh mốc sương, bệnh xoăn lá cà chua, bệnh sưng rễ... tiếp tục gây hại. Cục bộ hại nặng.
- Bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu và thán thư trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và sâu đục thân trên cây mía… tiếp tục gây hại.

CỤC BVTV Khuyến cáo

Trên lúa:
+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ phun ở ngưỡng phòng trừ sử dụng Opulent 150SC (6ml/bình 16 lít, phun 2,5 – 3 bình/1.000 m2) hoặc Wellof 330EC (0,8 - 1 lít/ha, pha 40 - 50ml/bình 16 lít nước).
+ Để trừ sâu đục thân hại lúa, sử dụng Nurelle D 25/2.5EC (1 - 1,5 lít/ha), phun sau khi bướm nở rộ 5 - 7 ngày.
+ Sử dụng Catcat 250EC, Vali 5SL phun khi bệnh vết bệnh khô vằn (trên lúa, ngô) lúc mới xuất hiện.
+ Sử dụng Bonny 4SL (0,75 lít/ha, 30 ml/bình 16 lít  nước), lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi bệnh chớm xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5 - 10%.
+ Sử dụng Aviso 350SC (0,35 lít/ha, 14ml thuốc/bình 6 lít nước) để phòng trừ bệnh lem lép hạt. Phun ở giai đoạn trước trổ và sau khi lúa trổ đều.
+ Ngoài ra để kích thích cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt sử dụng Hoàng Hổ Si (50ml/bình 16 lít nước), phun ở giai đoạn đẻ nhánh (15 - 20 ngày sau sạ), làm đòng (38 - 45 ngày sau sạ) và giai trước trỗ hoặc sau khi trỗ đều.

Cây rau: Sử dụng sản phẩm phân bón lá Foliar Blend (50 ml/16 lít nước) để cung cấp dinh dưỡng vi lượng dễ hấp thụ cho cây trồng. Kích thích sự sinh trưởng phát triển của cây trồng (thúc đẩy quá trình sinh tổng hợp và trao đổi chất) đồng thời kích thích sự phát triển của vi sinh vật có ích trong đất, giúp cây trồng khỏe mạnh, tăng năng suất và chất lượng nông sản khi thu hoạch.

Cây tiêu: Đối với bệnh chết nhanh, chết chậm trên tiêu, khuyến cáo phòng bệnh định kỳ. Kết hợp phun phủ trụ các sản phẩm Manozeb 80WP (1 kg/phuy 200 lít nước) + Bonny 4SL (250 ml/phuy 200 lít nước), phun 4 - 6 lít nước/gốc và kết hợp rải Wellof 3GR (20 - 25 g/gốc) trừ rệp sáp gốc và rễ.

H.A.I (Nông nghiệp VN)