1. Các tỉnh phía Bắc

Trên lúa mùa: Bệnh lùn sọc đen xu hướng giảm dần diện tích nhiễm trên lúa trà muộn (do thu hoạch). Chuột, khô vằn... gây hại nhẹ trên lúa mùa giai đoạn đòng trỗ chín.

Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa... tiếp tục hại.

Cây nhãn, vải: Sâu cuốn tổ, nhện lông nhung, sâu đo củi… hại nhẹ.

Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp... tiếp tục hại.

Cây mía: Bệnh chồi cỏ tiếp gây hại tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để tại Nghệ An.

Cây sắn: Nhện đỏ, bệnh chổi rồng tiếp tục hại.

Cây cà phê: Bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, bệnh khô quả, bệnh thán thư... tiếp tục hại.  

2. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Cây lúa: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn... gây hại trên lúa vụ 3, lúa mùa giai đoạn đòng trỗ đến chín. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân... gây hại trên lúa mùa, lúa thu đông giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ trên lúa mùa, lúa cạn, lúa thu đông. Bệnh xoăn lá virus cà chua, bệnh sưng rễ... gây hại ở Lâm Đồng.

Cây cà phê: Bọ xít muỗi, rệp sáp, bệnh gỉ sắt... gây hại ở giai đoạn chắc quả - thu bói.

Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng rễ... gây hại giai đoạn nuôi quả.

Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục rộp lá, sâu đục thân... gây hại mạnh ở giai đoạn phát triển thân lá.

Cây mía: Bệnh trắng lá, sâu non bọ hung... gây hại cục bộ vùng ổ dịch. Sâu đục thân, rệp bẹ... hại mía giai đoạn vươn lóng - tích lũy đường.

Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại ở Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đăk Lăk; rệp sáp bột hồng gây hại ở Phú Yên.

Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành... phát sinh gây hại tăng.  

3. Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL

Cây lúa: Rầy nâu phổ biến tuổi 5 - trưởng thành. Bệnh đạo ôn phát sinh phát triển từ giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ với mức độ phổ biến nhẹ đến trung bình. Khuyến cáo nông dân vệ sinh đồng ruộng, tăng cường bơm rút nước hạn chế thấp nhất ngập úng do mưa và triều cường sau xuống giống, đặc biệt chuẩn bị tốt lượng giống cần thiết để gieo sạ với chất lượng cho những vùng chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân sớm.

Cây sắn: Bệnh khảm lá do virus tiếp tục gây hại tăng.

Cây nhãn: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại.

Cây thanh long: Bệnh đốm nâu tiếp tục gây hại.

Cây hồ tiêu: bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại.

Cây điều: Bệnh thán thư tiếp tục tăng.

Cây dừa: Bọ cánh cứng hại tăng.

CỤC BVTV Khuyến cáo

Trên lúa:
+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ phun ở ngưỡng phòng trừ sử dụng Opulent 150SC (6ml/bình 16 lít, phun 2,5 – 3 bình/1.000 m2) hoặc Wellof 330EC (0,8 - 1 lít/ha, pha 40 - 50ml/bình 16 lít nước).
+ Để trừ sâu đục thân hại lúa, sử dụng Nurelle D 25/2.5EC (1 -1,5 lít/ha), phun sau khi bướm nở rộ 5 - 7 ngày.
+ Sử dụng Catcat 250EC hoặc Vali 5SL phun khi bệnh vết bệnh khô vằn (trên lúa, ngô) lúc mới xuất hiện.
+ Sử dụng Bonny 4SL (0,75 lít/ha, 30 ml/bình 16 lít  nước), lượng nước phun 400 lít/ha. Phun khi bệnh chớm xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5 – 10%.
+ Sử dụng Aviso 350SC (0,35 lít/ha, 14ml thuốc/bình 6 lít nước) để phòng trừ bệnh lem lép hạt. Phun ở giai đoạn trước trổ và sau khi lúa trổ đều.

+ Ngoài ra để kích thích cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt sử dụng Hoàng Hổ Si (50ml/bình 16 lít nước), phun ở giai đoạn đẻ nhánh (15 - 20 ngày sau sạ), làm đòng (38 - 45 ngày sau sạ) và trước trỗ hoặc sau khi trỗ đều.

Cây rau:

+ Sử dụng sản phẩm phân bón lá Foliar Blend (50ml/16 lít nước) để cung cấp dinh dưỡng vi lượng dễ hấp thụ cho cây trồng. Kích thích sự sinh trưởng phát triển của cây trồng (thúc đẩy quá trình sinh tổng hợp và trao đổi chất) đồng thời kích thích sự phát triển của vi sinh vật có ích trong đất, giúp cây trồng khỏe mạnh, tăng năng suất và chất lượng nông sản khi thu hoạch.
+ Sử dụng sản phẩm Takare 2EC (Karanjin 2%w/w) khi có xuất hiện nhện đỏ, bọ cánh tơ, bọ trĩ xuất hiện.

Cây tiêu:

+ Đối với bệnh chết nhanh, chết chậm trên tiêu, khuyến cáo phòng bệnh định kỳ. Kết hợp phun phủ trụ các sản phẩm Manozeb 80WP (1kg/phuy 200 lít nước) + Bonny 4SL (250ml/phuy 200 lít nước), phun 4 - 6 lít nước/gốc và kết hợp rải Wellof 3GR (20 - 25g/gốc) trừ rệp sáp gốc và rễ.

H.A.I (Nông nghiệp VN)