Đến dự Hội thảo, có đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng là anh Hán Quỳnh Châu (cán bộ kỹ thuật), đại diện Đạm Cà Mau và hơn 150 nông dân trên địa bàn các xã về tham dự.

Trên mô hình trình diễn, anh Thắng, chị Tâm sử dụng phân đạm xanh Cà Mau và Kali Cà Mau trên 0.5 ha vườn café và 0.45 ha vườn café theo tập quán bón của nông dân (nông dân đang sử dụng ure của Đạm Cà Mau) và thời gian thu hoạch là tháng 12/2018.

Tại hội thảo, các đại biểu và bà con nông dân đã được trực tiếp xem mô hình trình diễn phân bón đạm xanh Cà Mau & Kali Cà Mau trên cây cà phê Robusta và đánh giá rất cao về năng suất, chất lượng vượt trội so với mô hình đối chứng.

  Anh Hán Quỳnh Châu - đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng trình bày kết quả của mô hình trình diễn

Tại các hội thảo này, đại diện cán bộ kỹ thuật theo dõi mô hình của Trung tâm khuyến nông tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo theo dõi, phân tích các chỉ tiêu và đánh giá những kết quả mà mô hình đã đạt được. Hầu hết các chỉ tiêu về sinh trưởng như: chiều dài cành dự trữ; tốc độ ra đốt; số đốt trên cành…. đều vượt trội so với đối chứng. Thành phần và tỷ lệ sâu bệnh ở mô hình trình diễn thấp hơn nhiều so với mô hình đối chứng. Đặc biệt chi phí đầu tư phân bón Đạm Cà Mau cho một tấn sản phẩm ở mô hình trình diễn thấp hơn đối chứng, cụ thể năng suất của mô hình trình diễn đạt 5.2 tấn nhân cafe/ha, mô hình đối chứng là 4.7 tấn nhân café/ha. Về hiệu quả kinh tế: tổng thu của mô hình trình diễn đạt 187.000.000 VNĐ/ha, trong khi đó tổng thu của mô hình đối chứng là 169.200.0000 VNĐ/ha. Chênh lệch tổng thu giữa hai mô hình là 17.800.000 VNĐ/ha.

  Bà con nông dân xã Lộc An chụp hình lưu niệm tại buổi tổng kết mô hình trình diễn phân bón trên cây cà phê

Anh Hán Quỳnh Châu- cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Sử dụng đạm xanh Cà Mau và Kali Cà Mau tác động tốt lên cây cà phê. Kích thích khả năng ra rễ của cây, hạn chế rụng trái non và bệnh khô cành, khô quả. Qua theo dõi, năng suất thực tế cà phê nhân khô ở vườn trình diễn nhận thấy: Năng suất bình quân tăng 9,6 % so với vườn đối chứng (tăng 0,6 tấn nhân khô/ha). Do tỷ lệ khô trái, rụng trái ít, tỷ lệ cà phê nhân khô/quả tươi đạt cao hơn so với vườn đối chứng. Từ đó, dẫn đến hiệu quả kinh tế tăng, giúp người dân tăng thêm thu nhập 14.740.000đ/ha/năm so với không sử dụng đạm xanh Cà Mau và Kali Cà Mau”. Anh Châu cũng đánh giá rất cao về chất lượng và hiệu quả kinh tế mà bộ sản phẩm phân bón của Đạm Cà Mau mang lại. Qua đây cũng khuyến cáo bà con nông dân nên sử dụng sản phẩm phân bón chất lượng cao và bộ sản phẩm phân bón của Đạm Cà Mau là giải pháp hữu hiệu để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao cho người trồng cà phê.

Nguồn PVCFC