Dải đất miền trung khó nhọc, giàu truyền thống hiếu học bao đời nay. Cũng từ những thách thức khó khăn từ vùng đất khô cằn ấy là những tấm gương sinh viên hiếu học có nghị lực vượt khó để vươn đến đỉnh cao của trí thức và lòng hiếu thảo với cha mẹ.

    Đại diện PVCFC trao tặng học bổng cho Ban lãnh đạo trường ĐH Quy Nhơn nhân dịp khai giảng năm học mới 2018-2019

Chính vì thế, học bổng Đạm Cà Mau – Hạt Ngọc Mùa Vàng với mục tiêu giúp sinh viên nghèo miền Trung tiếp tục nuôi dưỡng tri thức, vững bước đến trường, xây dựng tương lai, giúp ích xã hội.

Đây là năm thứ 3 Đạm Cà Mau đồng hành với một trường Đại học miền Trung, những sinh viên nhận được học bổng Đạm Cà Mau sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về nông nghiệp, trồng trọt, phát huy đúng tinh thần đóng góp cho nông nghiệp, tự hào nghề nông mà Đạm Cà Mau hướng tới.

 Nguồn PVCFC