Tính đến 22/08/2023, kỳ bảo dưỡng tổng thể (BDTT) Nhà máy Đạm Cà Mau năm 2023 đã đi được một nửa chặng đường, đây là giai đoạn cao điểm khi các hạng mục chính đều đang bảo dưỡng, sửa chữa. Những ngày này trên công trường rất nhộn nhịp, toàn thể CBCNV Phân Bón Cà Mau đang cố gắng hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và trách nhiệm cao để cùng hướng tới mục tiêu bảo dưỡng “An toàn – Tiết kiệm – Tiến độ - Hiệu quả”.

Nhộn nhịp trên công trường bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau năm 2023.

Toàn bộ CBCNV Nhà máy Đạm Cà Mau chuẩn bị kỹ lưỡng cho bảo dưỡng tổng thể 2023.

Các kỹ sư kiểm tra, đảm bảo đánh giá chính xác tình trạng của máy móc thiết bị.

TGĐ PVCFC ông Văn Tiến Thanh tới thăm, động viên tinh thần CBCNV Nhà máy Đạm Cà Mau. 

Ban chỉ đạo công trường báo cáo TGĐ Văn Tiến Thanh về tình hình triển khai bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau.

TGĐ Văn Tiến Thanh yêu cầu Ban chỉ đạo bảo dưỡng tổng thể (BDTT) và các tổ chuyên môn đảm bảo an toàn tuyệt đối, bám sát tiến độ và xử lý các hạng mục phát sinh theo đúng quy định. 

Những nụ cười tươi vơi đi mệt mỏi và áp lực công việc. 

GĐ Nhà máy Đạm Cà Mau ông Nguyễn Duy Hải đề nghị các tổ chuyên môn tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn, bám sát tiến độ, nỗ lực đạt hiệu quả trong kỳ bảo dưỡng năm nay. 

Các CBCNV Nhà máy Đạm Cà Mau tập trung cao độ để hoàn thành tốt kỳ bảo dưỡng tổng thể 2023. 

Khoảnh khắc đáng yêu của anh chàng kỹ sư Nhà máy.

Nhà máy Đạm Cà Mau trong thời gian bảo dưỡng tổng thể.

Phân Bón Cà Mau