Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

NPK CÀ MAU
18-16-8

  1. Tăng sinh trưởng, phát triển và hạn chế sâu bệnh
  2. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận
  3. Cải thiện độ phì nhiêu của đất
Thành phần
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Độ ẩm 2%
Đặc điểm nổi trội
  1. Tăng sinh trưởng, phát triển và hạn chế sâu bệnh
  2. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận
  3. Cải thiện độ phì nhiêu của đất 

Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Chuyên dùng cho cây lúa bón thúc lần 1 và thúc lần 2:

  • Lượng bón và thời kỳ bón: 120-180 kg/ha/lần (2 lần vụ: 7-10 ngày sau sạ/ 18-22 ngày sau sạ)

Sản phẩm khác

NPK CÀ MAU
16-16-8+13S+TE
NPK CÀ MAU
16-16-8+13S+TE
Đạm (Nts) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Lưu huỳnh (S) 13%
Kẽm (Zn) 1000 ppm
Boron (B) 500 ppm
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU
16-16-8 +TE
NPK CÀ MAU
16-16-8 +TE
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Kẽm (Zn): 1000 ppm
Boron (B): 500 ppm
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU GOLD
16-16-8 +TE
NPK CÀ MAU GOLD
16-16-8 +TE
Đạm (Nts) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Kẽm (Zn): 1100 ppm
Boron (B): 600 ppm
Độ ẩm 2%