“Tôi sẽ xài Đạm Cà Mau hoài”

Sử dụng Đạm Cà Mau đã 4 năm, anh rút ra kết luận sản phẩm của Đạm Cà Mau xài tốt, cây xanh lâu, phù hợp với ruộng lúa nhà anh. Nay với chuyến đi vừa rồi, anh càng thêm tin tưởng lựa chọn sản phẩm. “Mình sẽ sử dụng Đạm Cà Mau hoài. Mong nhà máy sản xuất thêm nhiều sản phẩm để phục vụ nông dân cũng như tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này trong tương lai."