"Đến nay, anh đã xài Đạm Cà Mau được 04 vụ"

Anh đến với Đạm Cà Mau là trong một lần tham quan Hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển ĐBSCL. Đến gian hàng trưng bày sản phẩm Đạm Cà Mau, anh được tư vấn và tặng một kg phân mẫu để dùng thử. Có chút hiểu biết về nông nghiệp anh chia mảnh ruộng thành 3 phần và sử dụng 3 loại phân khác nhau, trong có 01 mảnh sử dụng Đạm Cà Mau. Một thời gian sau, anh thấy kết quả mảnh ruộng sử dụng Đạm Cà Mau so với 2 mảnh ruộng khác hẳn, thế là anh quyết định chuyển sang dùng Đạm Cà Mau luôn.

Chia sẻ với cán bộ thị trường Công ty Đạm Cà Mau, anh vui mừng và tự hào: "Đến nay, anh đã xài Đạm Cà Mau được 04 vụ, từ kinh nghiệm bản thân đã nghiên cứu kỹ mới mạnh dạn kêu gọi bà con xung quanh đây thay đổi tập quán canh tác, chuyển sang sử dụng Đạm Cà Mau.