Cây café với diện tích 1ha (920 gốc, diện tích trình diễn 0.5ha), hiện tại đã bón đợt 2. Theo đánh giá trực tiếp của nông dân là cây phát triển tốt và lá xanh hơn so với mô hình đối chứng (mô hình đối chứng các năm trước vào thời điểm này lá cây vàng và ít mượt hơn, ít bóng hơn. Điều này họ nhận thấy và đã so sánh với diện tích trồng café của bà con lân cận). Dự kiến kết quả mô hình trình diễn năng suất sẽ cao hơn 7 tấn/ha.

Việc thực hiện mô hình trình diễn trên cây café đã khẳng định được chất lượng của đạm xanh Cà Mau, đồng thời giúp cho nông dân có những giải pháp canh tác tiết kiệm, hiệu quả và được chính quyền địa phương đánh giá cao.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được từ mô hình sau khi bón đợt 2: