Ngày 19/11/2012 Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau  (PVCFC) thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân BTV theo Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XI của Đảng.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn, Tổ phó Tổ công tác số 03 đã tới dự, chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc PVCFC báo cáo kết quả học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết và công tác chuẩn bị để tổ chức họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình của BTV theo Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” một cách chu đáo, nghiêm túc; thực hiện việc kiểm điểm với tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thực, nhằm đóng góp ý kiến xây dựng đối với tập thể, cá nhân BTV. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng, đẩy mạnh với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết TW 4.

 
Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn chủ trì Hội nghị

Đảng bộ PVCFC đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống, đã tổ chức xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo quy định đóng góp ý kiến với tập thể, cá nhân BTV Đảng ủy với thái độ chân tình, thẳng thắn, xây dựng. Nội dung góp ý gắn sát các vấn đề cấp bách theo Nghị quyết TW 4. Từ đó BTV Đảng ủy đã xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình với sự cố gắng tích cực và trách nhiệm cao, đánh giá đúng những mặt đã làm được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đề ra những giải pháp khắc phục nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng tại các đơn vị trong hệ thống.

Quá trình kiểm điểm đã có nhiều ý kiến phát biểu, nội dung bám sát yêu cầu để bổ sung thêm báo cáo dự thảo của tập thể và từng cá nhân, đề ra phương hướng và các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai các công việc tiếp theo đáp ứng yêu cầu Nghị quyết TW4; Quyết tâm xây dựng đảng bộ PVCFC trong sạch vững mạnh, xứng đáng niềm tin của lãnh đạo PVN; quyết tâm xây dựng thương hiệu Đạm Cà Mau trở thành thương hiệu mạnh trong nước và khu vực, PVCFC phát triển bền vững.

Trong thời gian quy định, hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của BTV Đảng ủy PVCFC đã hoàn thành tốt nội dung chương trình kiểm điểm theo kế hoạch.

Lan Anh