Chiều ngày 11/06/2024, tại Văn phòng đại diện Công ty tại Tp.HCM, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các cán bộ tại Ban Quản lý dự án Chuyên ngành, Ban Kinh doanh và Văn phòng Hội đồng quản trị.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch HĐQT, cùng các TV.HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGĐ, lãnh đạo các phòng/ban, đơn vị Công ty.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bửu – Trưởng ban QTNL, đại diện Ban tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các cán bộ Công ty. 

Theo các quyết định được công bố, HĐQT bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Anh Tám giữ chức Trưởng ban Kinh doanh. Thời gian bổ nhiệm lại kể từ ngày 13/7/2024.

HĐQT điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Thành Hưng  - Thư ký Công ty -  Người phụ trách quản trị Công ty giữ chức Phó chánh văn phòng Hội đồng quản trị, giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Hội đồng quản trị - Thư ký công ty - Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2024.

Ông Trần Ngọc Nguyên chủ tịch HĐQT cùng ông Nguyễn Đức Hạnh - TV. HĐQT chúc mừng, trao quyết định cho ông Đỗ Thành Hưng và ông Trần Anh Tám

HHĐQT điều động và bổ nhiệm có thời hạn: bà Nguyễn Thị Mai Chi giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổng hợp; bà Đỗ Thị Hoàng Phương giữ chức Phó trưởng phòng Quản trị Công ty; bà Trần Thanh Bình giữ chức Phó trưởng phòng Quản lý quan hệ các bên hữu quan, thuộc Văn phòng Hội đồng quản trị. Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2024.
Ban TGĐ bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Thế giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Tổng hợp, Chi nhánh Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau – Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành, kể từ ngày 01/7/2024.

Bà Đỗ Thị Hoa, ông Lê Đức Quang - TV. HĐQT chúc mừng và trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Mai Chi, bà Trần Thanh Bình, bà Đỗ Thị Hoàng Phương

Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty khẳng định vai trò, nhiệm vụ quan trọng của các thành viên được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại. Việc phân bố lại cán bộ nhân sự không chỉ là một bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả công việc mà còn là cam kết của HĐQT, Ban lãnh đạo trong việc tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết và đầy sáng tạo.

Với sự điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lần nay, PVCFC tin tưởng sẽ mang lại những bước tiến mới trong hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh, đáp ứng tốt hơn chiến lược phát triển của Công ty.

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch HĐQT PVCFC phát biểu tại hội nghị

Sự sắp xếp lại đội ngũ nhân sự cũng đồng thời phản ánh tầm nhìn dài hạn của PVCFC về phát triển bền vững, khi mỗi cá nhân trong công ty được trao cơ hội để phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng chung của doanh nghiệp. 

Tại Hội nghị, đại diện các nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lần này cam kết sẽ đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, phấn đấu hết sức mình, phát huy chuyên môn, kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của HĐQT, Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty.

Các đại biểu chụp hình kỷ niệm tại hội nghị

Phân Bón Cà Mau