Đây là buổi lễ trao quyết định đầu tiên của năm 2021, tham dự buổi lễ có HĐQT, Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm soát và cùng cán bộ chủ chốt. Đại diện Lãnh đạo Công ty, Ông Trần Ngọc Nguyên Chủ tịch HĐQT phát biểu chúc mừng Ông Đinh Như Cường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong suốt quá trình hoạt động, bên cạnh sản xuất kinh doanh thì nhiệm vụ tài chính rất quan trọng và luôn được Ban lãnh đạo đề cao. Ban Tài chính Kế toán thực sự là cánh tay đắc lực trong việc báo cáo kiểm soát, cố vấn Ban Lãnh đạo quản lý và chấp hành chế độ Tài chính – Kế toán đúng và đủ theo quy định Nhà nước. Hướng đến đạt hiệu quả quản trị tốt nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Đinh Như Cường - Kế toán trưởng bày tỏ sự cảm ơn đối với Lãnh đạo Công ty và cam kết tập thể Ban Tài chính Kế toán sẽ nỗ lực hết sức, đoàn kết, phát huy thế mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.