Ngày 25/01/2013 tại Hội trường nhà máy Đạm Cà Mau đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác PCCC & CNCH giữa Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) và Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC66) – Công An Tỉnh Cà Mau. 


Lễ ký kết hợp tác PCCC & CNCH giữa PVCFC và PC66

Quy chế này nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC & CNCH trong công ty PVCFC nói riêng của tỉnh Cà Mau nói chung, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Ông Nguyễn Đức Hạnh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty PVCFC đã nhấn mạnh: “Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian và công sức để có được một công trình Nhà máy Đạm Cà Mau vĩ đại mang tầm khu vực. Chính vì vậy, bên cạnh việc phát triển khoa học công nghệ, năng lực sản xuất, công tác đảm bảo an toàn PCCC cũng là một trong những việc làm thiết yếu. Việc ký kết quy chế với PC66 là một bước ngoặt hỗ trợ rất lớn cho hoạt động có tính chất quan trọng này.”