Tham gia tiếp đoàn, về phía Ban lãnh đạo Đạm Cà Mau có ông Nguyễn Đức Thành – Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Minh Tiến – Tổng Giám đốc.

Tại buổi làm việc, Ban lãnh đạo công ty đã giới thiệu tới đoàn công tác khái quát về quy mô, lĩnh vực hoạt động của công ty và kết quả sản xuất kinh doanh của PVCFC trong năm 2017, những chương trình hướng trưc tiếp đến nông dân mà Đạm Cà Mau đã và đang triển khai, những chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho bà con, khuyến khích những sáng kiến, sáng tạo của bà con trong canh tác, đặc biệt tham gia góp phần nhân rộng các mô hình có hiệu quả của bà con để góp phần phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững. Ông Bùi Minh Tiến mong rằng T.Ư Hội NDVN tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm kiểm soát chặt chẽ quá tình sản xuất kinh doanh phân bón, hạn chế hàng giả, kém chất lượng nhằm đảm bảo lợi ích cho người nông dân. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho nông dân nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, đặc biệt các sản phẩm phân bón chất lương cao, tiết kiệm, tăng năng suất và chât lượng nông sản, cải tạo đất và môi trường.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Chủ tịch T.Ư Hội NDVN tham quan nhà máy Đạm Cà Mau

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Hội Nông dân, đồng chí Thào Xuân Sùng chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Đạm Cà Mau cho nông nghiệp nói chung, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đem sản phẩm chất lượng cao đến nông dân giúp bà con canh tác hiệu quả. Đồng chí mong muốn thời gian tới công ty tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ bà con nông dân cả nước cũng như các hoạt động phối hợp cùng Trung ương Hội Nông dân, các Hội viên trong những năm qua.


Đ/c Thào Xuân Sùng đánh giá cao những nỗ lực phát triển, đóng góp của Đạm Cà Mau cho nền nông nghiệp nước nhà

Theo PVCFC