Từ ngày 13/3 - 18/3/2014, Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) – chủ sở hữu thương hiệu Đạm Cà Mau đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh Long An, Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Đồng Tháp tổ chức 09 cuộc hội thảo trên địa bàn 02 tỉnh Long An và Đồng Tháp.


Anh Tô Minh Lộc - Trưởng trạm BVTV huyện Lấp Vò - Đồng Tháp hướng dẫn bà công thức phối trộn NPK

Tại các buổi hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước về nông nghiệp khuyến khích người dân sử dụng Ure hạt đục Đạm Cà Mau để giảm chi phí đầu vào, hạn chế sâu bệnh,... và nhất là nêu cao tinh thần người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.


Chú Hai Thuận đặt câu hỏi về Đạm Cà Mau tại buổi hội thảo

Với hơn 1.100 nông dân tham dự chuỗi 09 cuộc Hội thảo, bà con đã nắm rõ kỹ thuật bón phân, kỹ thuật phối trộn và đa số bà con có thể tự tin khi sử dụng Đạm Cà Mau lâu dài và sẽ hướng dẫn kỹ thuật lại cho những nông dân không có điều kiện tham dự Hội thảo lần này.


Chú Năm Lạc chia sẽ cảm xúc sau khi sử dụng Đạm Cà Mau gần 2 năm nay.


Cán bộ tư vấn khảo sát sơ bộ sau hội thảo bằng cách giơ tay nông dân đồng ý sử dụng Đạm Cà Mau


Nông dân mua Đạm Cà Mau về phối trộn NPK sau khi được hướng dẫn kỹ thuật