Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Quản đốc xưởng Phụ trợ Nhà máy Đạm Cà Mau, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Đạm Cà Mau, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đại diện cho người lao động Dầu khí là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn chia sẻ: Tôi xin trân trọng cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) đã tín nhiệm, bầu tôi được dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đây thật sự là một vinh dự to lớn đối với bản thân tôi”.