Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

(PetroTimes) - “Cùng nhau kiến tạo những giá trị mới cho nông sản Việt Nam trên thương trường nội địa và quốc tế, đem lại thay đổi cho cuộc sống nông dân” là điều mong mỏi của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) và Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) khi ký kết Hợp tác chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững vào ngày 3/4 vừa qua tại TP HCM.