Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Đó là chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng đối với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - thương hiệu Đạm Cà Mau) tại cuộc họp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVCFC ngày 10/8 vừa qua.
 


Đó là chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng đối với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - thương hiệu Đạm Cà Mau) tại cuộc họp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVCFC ngày 10/8 vừa qua.
Đó là chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu