Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Nhà máy Đạm Cà Mau đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể và chính thức vận hành trở lại với công suất vượt công suất thiết kế. Nhưng ít ai biết rằng, trước đó, đội ngũ CBCNV nhà máy đã phải đối mặt với nhiều áp lực, thách thức để hoàn thành bảo dưỡng theo đúng 4 tiêu chí đặt ra là: an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí.