Theo đó, ngày chốt danh sách là ngày 10/7 và ngày thực hiện chi trả là 27/7. Với 529,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DCM dự kiến chi 423,52 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông.

DCM đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 151 tỷ đồng, tăng 65,4% cùng kỳ. Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1/2021 đến từ mức tăng của giá urê và sản lượng bán đã bù đắp cho tác động từ chi phí khí đầu vào cao hơn. Giá urê toàn cầu trung bình tăng 44% cùng kỳ. Trong nước, vụ Đông Xuân kéo dài, nông dân nối vụ liên tục, giúp sản lượng tiêu thụ phân bón tốt.

Đáng chú ý, doanh thu từ xuất khẩu urê của DCM đã tăng gấp ba lần đạt 400 tỷ đồng, hỗ trợ mạnh mẽ cho kết quả SXKD quý 1 của công ty. Đồng thời trong quý 1/2021, chi phí lãi vay của DCM giảm 77,4% so với cùng kỳ khi DCM tích cực thanh toán dần các khoản nợ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vừa qua, cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2021 của DCM với tổng doanh thu 7,8 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 210 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 197,4 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 của DCM cao hơn 4 lần so với kế hoạch năm 2020 nhưng thấp hơn nhiều so với thực hiện của công ty trong năm 2020. Các chuyên gia đánh giá, việc này do DCM thường có quan điểm thận trọng trong việc đặt kế hoạch kinh doanh.

ĐHĐCĐ DCM cũng đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 5% vốn điều lệ, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Trong đó, lãnh đạo DCM cũng lưu ý, việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 tùy vào tình hình SXKD của công ty sẽ được thực hiện điều chỉnh kế hoạch phù hợp và thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) hiện đưa ra khuyến nghị “Khả quan” cho DCM với giá mục tiêu 19.400 đồng/cổ phiếu (tổng mức sinh lời dự phóng 18,8%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,7%). Cổ phiếu DCM hiện giao dịch ở mức giá 17.000 đồng/cổ phiếu (ngày 28/5).

Mai Phương