Đó là đánh giá, nhận định của đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) từ những kết quả tích cực mà Đảng ủy Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng ngày 13/6/2023, tại TP Cà Mau, Đảng ủy PVCFC đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. PVCFC là một trong hai đơn vị vinh dự được Đảng ủy Tập đoàn chọn làm Hội nghị sơ kết điểm.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) có đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn.

Về phía Đảng ủy PVCFC có đồng chí Văn Tiến Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty; đồng chí Trần Ngọc Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công ty, đại diện các tổ chức đoàn thể, CBCNV Công ty tham dự hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Văn Tiến Thanh đã trình bày báo cáo về kết quả triển khai công tác Đảng và thực hiện các nhiệm vụ trong giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn chung, trong giai đoạn vừa qua, Đảng ủy Công ty nghiên cứu, triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn; cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của các tổ chức đảng trong Đảng bộ; cụ thể, quán triệt nghiêm túc, sát tình hình thực tế của từng đơn vị, từ đó các chủ trương, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành đạt vượt mức các chỉ tiêu về công tác tổ chức xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Từng đồng chí thành viên BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; lề lối, phương pháp làm việc, thực hiện nguyên tắc của Đảng ngày càng hiệu quả, khoa học hơn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và cấp ủy viên của Đảng bộ Công ty có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong công tác, có năng lực, trình độ đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Văn Tiến Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVCFC báo cáo về kết quả triển khai công tác Đảng và thực hiện các nhiệm vụ trong giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác quản lý và phát triển đảng viên tại PVCFC được thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Đảng ủy và các chi bộ luôn quan tâm đến công tác chăm bồi và phát triển đảng viên mới. Chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ từng bước được nâng lên, nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực gắn với hoạt động chuyên môn, hoạt động sản xuất kinh doanh vì thế trở nên thiết thực, hiệu quả.

Cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; luôn quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và cấp ủy viên. Tập thể cấp ủy luôn đoàn kết, thống nhất, từ đó phát huy được trí tuệ của tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, về công tác sản xuất kinh doanh, trong nửa nhiệm kỳ qua, nhà máy duy trì vận hành an toàn, công suất trung bình đạt 112% công suất thiết kế, sản lượng sản xuất urê quy đổi lũy kế đạt 3.406 nghìn tấn. Giai đoạn 2020-2022 là giai đoạn khó khăn nhất đối với hoạt động kinh doanh, tuy nhiên, đội ngũ bán hàng PVCFC đã chủ động thực hiện các giải pháp linh hoạt trong kinh doanh. Kết quả, PVCFC hoàn thành tiêu thụ 100% sản phẩm sản xuất; giữ vững vị thế dẫn đầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, Phân bón Cà Mau đã có mặt trên toàn quốc và mở rộng thị trường tiêu thụ xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Kinh doanh trình bày tham luận tại Hội nghị

Về công tác đầu tư, PVCFC có 2 dự án hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng là dự án NPK và dự án cải hoán và cung cấp CO2 thô. Dự án Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã được UBND tỉnh Long An cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Đặc biệt, trong nửa nhiệm kỳ qua, PVCFC đã có nhiều chuyển biến quan trọng trong công tác quản trị. Công ty liên tục đổi mới công tác quản trị thông qua ứng dụng các mô hình quản trị tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN), Chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đặc biệt quan trọng vào sự phát triển, tăng trưởng của PVCFC.

Về phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ năm 2025, trên cơ sở nhận định những khó khăn, thuận lợi, Đảng ủy PVCFC xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, tập trung vào mặt yếu, khắc phục khuyết điểm, tạo sự chuyến biến cơ bản vững chắc. Thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, phong cách, tác phong, lề lối làm việc khoa học, chủ động sáng tạo, sâu sát; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị

Cũng trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận về các nội dung: Gia tăng bán hàng và thị phần qua nền tảng số (đồng chí Nguyễn Thi Hiền - Phó Tổng giám đốc Công ty; Tham luận về Hiệu quả hoạt động Nhà máy Đạm Cà Mau đến từ cải tiến và tối ưu hóa (đồng chí Phạm Tuấn Anh - Phó giám đốc Nhà máy); Tham luận Thanh niên PVCFC học tập và làm theo Bác trong các hoạt động và phát triển văn hóa bản sắc PVCFC (đồng chí Nguyễn Văn Tú - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy PVCFC, đã hoàn thành toàn diện và xuất sắc các mặt công tác, các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Xuân Cảnh đánh giá, trong giai đoạn qua Đảng ủy Công ty đã quán triệt, nhận thức, triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; ban hành các Nghị quyết, các quy chế, quy định để triển khai thực hiện một cách bài bản, thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Công ty.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, nhất là công tác cán bộ, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương theo tinh thần học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác quản trị doanh nghiệp, công tác sản xuất, kinh doanh, xây dựng VHDN, chuyển đổi số… đều đạt được những thành tựu quan trọng dựa trên các Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Công ty.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh đánh giá, nhận định Đảng ủy PVCFC là điển hình về vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong doanh nghiệp nhà nước và cũng là hình mẫu điển hình trong việc phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước

Từ những kết quả trên, đồng chí Phạm Xuân Cảnh đánh giá, nhận định Đảng ủy PVCFC là điển hình về vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong doanh nghiệp nhà nước và cũng là hình mẫu điển hình trong việc phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước. Kết quả của Đảng ủy PVCFC không chỉ góp phần tích cực vào thành công chung của Tập đoàn mà còn là hình mẫu để Tập đoàn nhân rộng, phát triển trong các doanh nghiệp khác trong Tập đoàn.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh cũng chia sẻ về 3 bài học kinh nghiệm làm nên thành công của Đảng ủy Công ty giai đoạn qua, đó là: Ý thức, nhận thức vai trò, vị trí trách nhiệm của tổ chức Đảng; Trách nhiệm nêu gương của các cấp lãnh đạo; Xây dựng thành công được VHDN, chuyển đổi số. Trong giai đoạn tới, đồng chí bày tỏ tin tưởng với kết quả thành công giai đoạn vừa qua, Đảng ủy PVCFC sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp, đưa công ty phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Đại diện Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy PVCFC trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đoàn Thanh niên PVCFC tổ chức

Phát biểu đáp từ, đồng chí Văn Tiến Thanh cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh đối với Đảng ủy, tập thể PVCFC. Với sự đoàn kết, đồng lòng, đồng chí Văn Tiến Thanh cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty cam kết sẽ kiên trì, quyết liệt thực thi thành công các nhiệm vụ cấp trên giao phó, tạo động lực cho mục tiêu phát triển giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

PETROTIMES