Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

NPK CÀ MAU
16-16-10

  1. Tăng sinh trưởng, phát triển và hạn chế sâu bệnh
  2. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận
  3. Cải thiện độ phì nhiêu của đất
Đạm (Nts) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
Độ ẩm 2,0%

Đóng gói: Phân bón hỗn hợp NPK “NPK Cà Mau 16-16-10” được đóng gói bằng 2 lớp bao, lớp bên ngoài bằng vật liệu PP, lớp bên trong bằng vật liệu PE, đảm bảo giúp sản phẩm không bị hút ẩm và không bị rách, vỡ khi vận chuyển;

Vận chuyển, bốc xếp: Khi vận chuyển, phương tiện phải đảm bảo sạch sẽ, khô ráo và được che mưa nắng. Không sử dụng móc để bốc dỡ sản phẩm.

Bảo quản: bảo quản nơi thông thoáng, khô ráo, được che mưa nắng, không để trực tiếp lên sàn nhà ẩm ướt.

Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Ngày sản xuất: In trực tiếp trên bao bì

  1. Tăng sinh trưởng, phát triển và hạn chế sâu bệnh
  2. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận
  3. Cải thiện độ phì nhiêu của đất

Chuyên dùng cho cây lúa.

Lượng bón và thời kỳ bón: 130-160 kg/ha/lần (2-3 lần/vụ: 7-10 ngày sau sạ/18-22 ngày sau sạ/38-42 ngày sau sạ)

NPK CÀ MAU
17-7-17
NPK CÀ MAU
17-7-17
Đạm (N) 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Độ ẩm 2,0%
NPK CÀ MAU
18-16-8
NPK CÀ MAU
18-16-8
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Độ ẩm 2,0%
NPK CÀ MAU
18-16-8+TE
NPK CÀ MAU
18-16-8+TE
Đạm (Nts) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Canxi (Ca) 2,2%
Magie (Mg) 1,2%
Độ ẩm 2,0%
TE:
Kẽm (Zn) 500 ppm
Bo (B) 400 ppm
NPK CÀ MAU
16-7-17
NPK CÀ MAU
16-7-17
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU
20-10-10
NPK CÀ MAU
20-10-10
Đạm (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU 15-15-15+10S+TE
NPK CÀ MAU 15-15-15+10S+TE
Đạm (Nts) 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
TE:
Kẽm (Zn) 1000 ppm
Bo (B) 500 ppm
Độ ẩm  2,0%


NPK CÀ MAU 20-15-7+1Mg+TE
NPK CÀ MAU 20-15-7+1Mg+TE
Đạm (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 7%
Magie (Mg)
1%
Kẽm (Zn) 800 ppm
Bo (B) 500 ppm
Độ ẩm  2,0%


NPK CÀ MAU GOLD 20-10-10
NPK CÀ MAU GOLD 20-10-10
Đạm tổng số (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
Kẽm (Zn) 100 ppm
Bo (B) 100 ppm
Độ ẩm 2%


NPK CÀ MAU GOLD 18-8-18
NPK CÀ MAU GOLD 18-8-18
Đạm (Nts) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh)  8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Độ ẩm 2,0%