Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

NPK CÀ MAU
16-16-10

  1. Tăng sinh trưởng, phát triển và hạn chế sâu bệnh
  2. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận
  3. Cải thiện độ phì nhiêu của đất
Thành phần
Đạm (Nts) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
Độ ẩm 2%
Đặc điểm nổi trội
- Tăng sinh trưởng, phát triển và hạn chế sâu bệnh
- Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất
Khối lượng tịnh: 50kg.
Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
 

Hướng dẫn sử dụng: Chuyên dùng cho cây lúa: Lượng bón và thời kỳ bón cho các loại cây trồng
- Lượng bón và thời kỳ bón: 130-160 kg/ha/lần (2-3 lần vụ: 7-10 ngày sau sạ/ 18-22 ngày sau sạ/ 38-42 ngày sau sạ)

 

Sản phẩm khác

NPK CÀ MAU
22-5-6
NPK CÀ MAU
22-5-6
Đạm (Nts) 22%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 6%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU GOLD
18-18-6
NPK CÀ MAU GOLD
18-18-6
Đạm (Nts) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 18%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 6%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU GOLD
18-8-18
NPK CÀ MAU GOLD
18-8-18
Đạm (Nts) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh)  8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU
16-16-12
NPK CÀ MAU
16-16-12
Đạm (Nts) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 12%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU
20-10-15
NPK CÀ MAU
20-10-15
Đạm (N) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
Độ ẩm 2%

NPK CÀ MAU
18-6-18
NPK CÀ MAU
18-6-18
Đạm (Nts) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh)  6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Độ ẩm 2%