Thể hiện tầm nhìn và sứ mệnh nông nghiệp lựa chọn, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân bón Cà Mau, PVCFC, Hose: DCM) chính thức ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử Kinh doanh (Code of Business Conduct - COC) áp dụng cho toàn thể thành viên. Đây là cơ sở để PVCFC thiết lập các chương trình chính sách cũng như “kim chỉ nam” hướng đến chuẩn mực quản trị cao cấp, vững vị thế trong khách hàng, đối tác và nâng tầm giá trị cạnh tranh trên thị trường.

 

Hợp thể cùng văn hóa bản sắc

Trên thực tế những quy định hành xử đúng đắn ở nội bộ và bên ngoài đã được PVCFC triển khai nhiều năm gắn liền với văn hóa bản sắc. Bảy thói quen tốt (7 Habits) hay phương pháp 5S được tất cả thành viên Công ty thực hiện đều đặn từng ngày, nhịp nhàng duy trì trong hơn 10 năm qua. Từng tế bào “khỏe” đã cộng gộp nên tập thể vững mạnh. Khối đại đoàn kết đưa PVCFC vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất phát triển ổn định đến nay, duy trì và lan tỏa uy tín kinh doanh.

Đến nay việc hoàn thiện và áp dụng Bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh chính là sự khẳng định mạnh mẽ trong hành trình phát triển mới, tạo nhận diện rõ rệt về thương hiệu phân bón hàng đầu với chuỗi giá trị cốt lõi bền bỉ: Tiên phong – Trách nhiệm – Ân cần – Hài hòa.

Bộ Quy tắc gồm 5 chương: quy định chung, cam kết, hành xử theo thông lệ quốc tế, phân định trách nhiệm, điều khoản thi hành và 26 điều. Từ đó, góp phần định hướng đội ngũ ứng xử và tương tác trở nên chuyên nghiệp hơn, tốc độ và hiệu quả hơn. COC giúp cộng hưởng đưa PVCFC tiệm cận với những chuẩn mực quản trị cao hơn, dần gia tăng lợi thế cạnh tranh bền vững của thương hiệu trên thương trường trong và ngoài nước.

Được xem như “cẩm nang” thành công cho rèn luyện bản thân và xây dựng phát triển tổ chức, COC là kết quả của quá trình PVCFC dày công nghiên cứu soạn lập, đúc rút trên thực tiễn triển khai và phù hợp với nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

Ban Lãnh đạo tin tưởng Bộ Quy tắc Ứng xử Kinh doanh – COC sẽ giúp mọi CBCNV của PVCFC biết cách hành xử một cách đúng đắn và phù hợp với đặc thù của PVCFC trong hành trình hiện thực hóa các mục tiêu/ trách nhiệm đảm trách. Ban Lãnh đạo PVCFC khuyến khích mọi cá nhân phối hợp và phản hồi thông tin trong việc tìm hiểu cũng như đảm bảo tính tuân thủ của Bộ Quy tắc ứng xử này.

Tô đậm diện mạo thương hiệu phân bón lớn

Bộ Quy tắc Ứng xử Kinh doanh - COC định hướng trong mọi hoạt động kinh doanh của PVCFC. Đây là cơ sở để PVCFC xây dựng các chương trình, chính sách cũng như việc ra quyết định đảm bảo tính đúng đắn trong hành trình hiện thực hóa hoài bão và sứ mệnh mà PVCFC đã lựa chọn.


Bộ Quy tắc ứng xử này luôn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến uy tín, thành công và sự phát triển bền vững của PVCFC. Hơn thế nữa, việc được ứng dụng vào trong thực tế công việc hàng ngày, Bộ Quy tắc ứng xử này còn giúp PVCFC hướng đến những chuẩn mực quản trị cao hơn, đồng thời góp phần định hướng cho đội ngũ nhân sự ứng xử và tương tác trở nên chuyên nghiệp hơn và tốc độ hơn, góp phần hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững cho PVCFC.

Hiểu rõ và tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh này giúp người PVCFC trở thành “hình mẫu” cho đồng nghiệp, uy tín tin cậy với khách hàng đối tác và trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Giúp nhau tốt hơn và thi hành đúng, nội dung COC đồng thời quy định rõ từng thành viên phải là mắt xích then chốt, giám sát sự tuân thủ, kịp thời tố giác bất kỳ ai vi phạm để chịu hình thức xử lý thích hợp. Kỷ cương, nghiêm khắc được PVCFC chú trọng để đảm bảo quá trình thi hành chặt chẽ, chuẩn chỉnh và sát sao nhất.

Ngoài định hướng văn hóa nội bộ, đảm bảo kỷ luật tập thể thì PVCFC COC còn đóng vai trò tích cực trong chiến lược thương hiệu, cam kết của doanh nghiệp về những gì đại diện. Tại Phân bón Cà Mau, đó chính là 4 giá trị cốt lõi Tiên phong – Trách nhiệm – Ân cần – Hài hòa, dành đến những người đồng hành nội bộ và đối tác, khách hàng tín nhiệm trong suốt hành trình.

Trong thị trường đầy cạnh tranh, mở rộng và giữ chân khách hàng lâu hơn đã trở thành cuộc đua của mọi doanh nghiệp. Phân bón Cà Mau xem đó là thách thức cũng là cơ hội để khẳng định mình. Với bộ COC, một thành viên áp dụng tốt đồng nghĩa thêm điểm cộng ấn tượng từ người tiếp nhận. Đánh giá cao tính chuyên nghiệp, tôn trọng sẽ níu chân và khuyến khích họ quay lại nhiều lần nữa trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của PVCFC.

Như vậy, thiết kế và đưa vào áp dụng Bộ Quy tắc Ứng xử Kinh doanh sẽ tạo bước ngoặc lớn cho Phân bón Cà Mau trong chiến lược cạnh tranh và nâng tầm thương hiệu. Hoàn thiện từ nội hàm đến diện mạo, đảm bảo chuẩn mực đạo đức kinh doanh song hành với văn hóa giao tiếp, hành xử bên ngoài. Tất cả cùng hòa hợp nên thế đứng vững chắc, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và vai trò tích cực với cộng đồng xã hội, môi trường sống chung quanh.