Vietnam National Oil & Gas Group

PetroVietnam Camau Fertilizer JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Những ngày qua, vấn đề kho trữ gạo chiếm phần lớn tin tức báo chí vì đụng đến vấn đề nhạy cảm an ninh lương thực trong bối cảnh dịch bệnh. Đó là bề nổi, còn ẩn sâu trong đó lại là một vấn đề lớn khác: khi gạo trong kho dự trữ chiếm phần lớn, người nông dân sẽ không hưởng lợi mấy từ các chính sách hỗ trợ thu mua tích trữ gạo theo thị giá của nhà nước.