Sáng ngày 16/02/2023, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức cuộc họp báo cáo và đánh giá công tác chuẩn bị cho Đại hội Điểm Công đoàn lần III, nhiệm kỳ 2023-2028. Cuộc họp diễn ra trực tiếp tại văn phòng trụ sở Công ty tại Cà Mau và kết nối trực tuyến với văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam, cùng một số đơn vị khác.

Tham dự cuộc họp về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam có: bà Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch, ông Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch và các đồng chí khác. Về phí Công đoàn PVCFC có: ông Nguyễn Đức Hạnh – Chủ tịch Công đoàn, các Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Sơn, ông Nguyễn Anh Trực và các đồng chí đại diện các phòng, ban, đơn vị.

Hình ảnh: Công đoàn PVCFC đã hoàn thiện bản báo cáo trình đại hội với những đánh giá sâu sắc và toàn diện.

Tại Cuộc họp, Công đoàn PVCFC đã thực hiện nghiêm túc, kỹ càng và chu tất toàn bộ công tác chuẩn bị Đại hội. Trong quá trình chuẩn bị, thực hiện và triển khai Công đoàn PVCFC luôn nhận được sự quan tâm quý báu của các đồng chí Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Càng gần đến ngày Đại hội Điểm, những người lao động Dầu khí càng cảm nhận rõ không khí chuẩn bị tích cực, khẩn trương bao trùm toàn Công ty.

Công đoàn PVCFC đã hoàn thiện bản báo cáo trình đại hội với những đánh giá sâu sắc và toàn diện. Các tổ công tác giúp việc về nội dung đại hội: bầu cử, tham luận, truyền thông, video, văn kiện, thư ký, kịch bản, MC, văn nghệ, quà tặng, triển lãm ảnh, tài chính, dự toán, an sinh xã hội… đã được phân công cụ thể chức trách của từng tổ, từng cá nhân. Đến nay, mọi chương trình đều đã được rà soát kỹ càng, kiểm tra, khớp nối và gửi Công đoàn PVN chuẩn bị tổng duyệt.

Hình ảnh: Bà Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động và phong trào của Công đoàn PVCFC trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Cuộc họp, bà Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động và phong trào của Công đoàn PVCFC trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp Công đoàn cần rà soát và có giải pháp nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; phối hợp tốt với Công đoàn PVN và các đơn vị tổ chức thành công Đại hội Điểm Công đoàn năm 2023.

Theo kế hoạch, ngày 28/02/2023, Công đoàn PVCFC tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội sẽ có 150 đại biểu đại diện cho 1.377 Công đoàn viên thuộc 11 Tổ Công đoàn, 1 Công đoàn bộ phận nhà máy Đạm Cà Mau, 2 Công đoàn cơ sở về tham dự Đại hội.

Hình ảnh: Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức cuộc họp báo cáo và đánh giá công tác chuẩn bị cho Đại hội Điểm Công đo

Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng của Cán bộ công nhân viên PVCFC, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công Đoàn PVCFC khóa II, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Công Đoàn Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau giai đoạn 2023 – 2028. Đồng thời, bầu Ban chấp hành Công Đoàn PVCFC khóa III và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VII.

PHÂN BÓN CÀ MAU