Ngày 02/06/2015, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng –đã đến làm việc với Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) về tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong tâm 6 tháng cuối năm 2015.


Ông Lê Mạnh Hùng - Phó TGĐ PVN phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, Ông Bùi Minh Tiến – Tổng giám đốc PVCFC đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh sơ bộ của công ty 06 tháng đầu năm 2015, dự báo tình hình thực hiện kế hoạch quý III. Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và thị trường phân bón trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên, với những hướng đi đúng đắn, công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra, tổ chức vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau đảm bảo an toàn, ổn định với sản lượng sản xuất ước 6 tháng đầu năm đạt 422 nghìn tấn, đạt 105% kế hoạch và cung cấp ra thị trường trên 420 ngàn tấn, đạt 109% kế hoạch. 


Ông Lê Mạnh Hùng - Phó TGĐ PVN (bìa trái) và Ông Bùi Minh Tiến - TGĐ PVCFC (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm các chức danh mới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Lê Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc PVN nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả của Công ty đã đạt được trong thời gian qua, PVCFC cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như hoàn thiện và kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các quy trình an toàn trong vận hành sản xuất, tối ưu hóa công nghệ để vận hành tối đa công suất, tăng sản lượng trong quý III góp phần gia tăng doanh thu. Cần tập trung cho các dự án mới để đảm bảo hiệu quả đầu tư, tạo nên sức bật mới cho sự phát triển của PVCFC.Tăng cường hơn nữa công tác phát triển thị trường, tiếp thị và quảng bá sản phẩm tại các thị trường mục tiêu. Thực hiện tốt công tác quản trị công ty và quản trị sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá hiệu quả từng dự án để không ngừng cho ra đời những sản phẩm mới phù hợp với từng đối tượng cây trồng theo đúng định hướng chiến lược công ty đề ra.

Trước đó, Phó Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm một số chức danh quan trọng của công ty. Ông Lê Ngọc Minh Trí được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Ông Võ Thuỵ Tường được bổ nhiệm với chức danh Kế toán trưởng PVCFC.