Hành trình 06 năm tái tạo và phát triển văn hóa doanh nghiệp (VHDN), Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) bước qua giai đoạn chuyển tiếp từ văn hóa nền tảng sang văn hóa bản sắc. “Làm thế nào để VHDN phát huy hiệu quả trong công tác quản trị” là nội dung lớn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm đặc biệt để định hướng triển khai cụ thể thời gian tới.

 Sáng ngày 04/04/2023, PVCFC phối hợp với trường Doanh nhân Pace thực hiện buổi tọa đàm với chủ đề “Làm thế nào để VHDN phát huy hiệu quả trong công tác quản trị” nhằm cùng trao đổi và đưa ra đường hướng cụ thể trong triển khai thực hiện.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tọa đàm do Đoàn Chủ tọa gồm 02 chuyên gia từ Trường doanh nhân Pace: ông Vũ Đức Trí Thể, ông Nguyễn Vũ Duy Tuấn và 02 lãnh đạo của PVCFC: ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch HĐQT Công ty và ông Văn Tiến Thanh – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty, cùng chủ trì. Tọa đàm với sự tham dự của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGĐ, lãnh đạo các Ban, đơn vị, phòng, xưởng, đại diện Công ty Bao bì Dầu khí Bạc Liêu, Minimart, công đoàn, đoàn thanh niên, các chuyên gia Công ty, tổ thực hiện triển khai văn hóa doanh nghiệp và hơn 200 CBCNV, NLĐ tại PVCFC.

Đoàn Chủ tọa

Hành trình văn hóa PVCFC
Văn hóa doanh nghiệp là một tài sản vô hình, góp phần tạo nên sức mạnh to lớn cho doanh nghiệp. Đây là nét đặc trưng riêng biệt của mỗi doanh nghiệp. Để cạnh tranh, đối thủ có thể sao chép chiến lược, sản phẩm, quy trình cho đến bí quyết công nghệ… song thứ không thể sao chép được là những giá trị văn hóa, tinh thần của doanh nghiệp. Vì vậy xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một hành trình tạo nên sự khác biệt của Phân Bón Cà Mau.

Ban lãnh đạo PVCFC đã thực hiện một cuộc cách tân trong tư duy về chiến lược phát triển của mình, bằng việc thực hiện đề án Tái tạo VHDN PVCFC. Năm 2016, cùng với sự tư vấn từ trường Doanh nhân Pace, Phân Bón Cà Mau chính thức bắt đầu hành trình tái tạo văn hóa của riêng mình. 

Ông Văn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc PVCFC tổng kết và định hướng chỉ đạo tại buổi tọa đàm

Hành trình ấy là sự kế thừa thành công những nét văn hóa đặc trưng của PVCFC từ những ngày đầu thành lập, đồng thời nhận diện và tái tạo những nét giá trị khác đang tồn tại để hình thành nên Văn hóa bản sắc của PVCFC.

Trong những năm đầu Phân bón Cà Mau tập trung củng cố xây dựng Văn hóa nền tảng với việc lấy yếu tố con người làm trọng tâm, dựa trên các Chương trình như “7 thói quen hiệu quả”, “Quản trị cuộc đời” và ”Lãnh đạo với tốc độ niềm tin”. 

Chương trình “7 Thói quen hiệu quả” là một trong những điểm nhấn trong xây dựng VHDN tại PVCFC, góp phần tạo ra những thay đổi tích cực từ thể chất đến tư duy, hành xử của CBCNV. 

Tại Phân Bón Cà Mau, người lao động được tạo điều kiện đổi mới liên tục, cân bằng trên bốn phương diện “Thể chất – Trí tuệ - Tinh thần – Tình cảm”.  Sau khi xây dựng vững chắc văn hóa nền tảng, PVCFC tiếp tục hành trình bằng cách định hình và hoàn thiện Văn hóa bản sắc của riêng mình.

Văn Hóa Doanh Nghiệp phát huy hiệu quả trong công tác quản trị 
Cho tới nay Phân bón Cà Mau đang sống với Văn hóa bản sắc, tầm nhìn “Trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón”, sứ mệnh “Góp phần đảm bảo nguồn cung phân bón và an toàn lương thực bằng cách tiên phong cung cấp các giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng” và 04 giá trị cốt lõi: Tiên phong – Trách nhiệm – Ân cần – Hài hoà. Đây được coi là “đặc sản” để Phân bón Cà Mau không lẫn với bất kỳ doanh nghiệp nào. 

Đại diện CBCNV PVCFC chia sẻ tại tọa đàm

Trong buổi tọa đàm với sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT, TGĐ, các diễn giả trường Doanh nhân Pace, các cá nhân và đại diện từ các tổ chức, đoàn thể của PVCFC đã cùng nhau chia sẻ về những câu chuyện diễn ra trong quá trình cùng đồng hành vào hành trình tái tạo, xây dựng và phát triển văn hóa PVCFC. Những thực thể trực tiếp nói về câu chuyện cải thiện từ sức khỏe,  văn hóa, sản xuất và phát triển thị trường kinh doanh nhờ vào các giá trị của văn hóa PVCFC đã mang lại, cùng với đó là những kiến nghị, đóng góp để VHDN tại PVCFC phát huy hiệu quả và thành công hơn.

Lãnh đạo truyền cảm hứng, động lực để CBCNV làm theo, từ đó lan tỏa ra cộng đồng. Xây dựng văn hóa tại PVCFC đã nhìn thấy chuỗi giá trị mang lại nhiều “trái ngọt” trong từng CBCNV, lan tỏa đến khách hàng, đến bà con nông dân.

Văn hóa doanh nghiệp là một tài sản vô hình, góp phần tạo nên sức mạnh to lớn của PVCFC

Kết thúc buổi tọa đàm, ông Văn Tiến Thanh – Tổng Giám đốc PVCFC khẳng định văn hóa Phân bón Cà Mau là nhân tố tích cực nâng đỡ chiến lược phát triển Công ty. Tại PVCFC, con người là trọng tâm phát triển tiếp theo của văn hóa. Mỗi CBCNV cùng hoàn thiện, tạo nên những đột phá. Đây là chất keo tạo nên VHDN. PVCFC đẩy mạnh công tác phát triển hệ giá trị cốt lõi nhằm biến chúng thành lợi thế cạnh tranh nội tại, đủ sức vượt qua những khó khăn, thử thách của thị trường và phát triển bền vững với sứ mệnh mà PVCFC đã lựa chọn.

Tổng Giám đốc kêu gọi sự chung tay góp sức từ các tổ chức chính trị xã hội: công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh,… cùng nhau chăm lo cho Người Lao động, cùng xây dựng và phát triển hệ giá trị cốt lõi vì sự phát triển bền vững của Công ty. Các ban/đơn vị cùng Ban lãnh đạo triển khai các hoạt động sống với văn hóa bản sắc tại đơn vị, đưa hệ giá trị cốt lõi của PVCFC vào các hoạt động thường ngày để trờ thành kim chỉ nam trong mọi hành xử, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phân Bón Cà Mau