Đây là một trong những hoạt động được Công đoàn và chính quyền PVCFC phối hợp tổ chức định kỳ hàng Quý, qua đó giúp người lao động và người sử dụng lao động chia sẻ những thông tin chính thống, đầy đủ, phát huy tính dân chủ tại nơi làm việc. Nếu như đối thoại đơn thuần tại doanh nghiệp tập trung quyền và nghĩa vụ của người lao động thì với PVCFC, mỗi kỳ là một chủ đề chuyên sâu khác nhau để người lao động tiếp tục suy nghĩ về những đề tài đang hiện hữu tại doanh nghiệp qua đó có những trăn trở, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình, không ngừng đóng góp chất xám cho mục tiêu phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chủ đề quý 3 là “Quyền và Nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động” nhấn mạnh vai trò mỗi phía và sự tương quan đôi bên. Tiến sỹ Đỗ Ngân Bình đã chia sẻ kiến thức chuyên sâu, tập huấn xoay quanh việc hài hòa quyền lợi và nghĩa vụ đôi bên theo quy định Pháp luật. Qua đó hướng đến hoàn thiện nâng cấp chất lượng nguồn lực, kiến tạo tập thể vững mạnh chinh phục mục tiêu lớn.

Về phía Ban lãnh đạo và Tổ chức Công đoàn bên cạnh báo cáo công tác nhân sự cũng đã lắng nghe, giải đáp, đối thoại sâu sắc với đại diện CBCNV. Qua mỗi kỳ gặp gỡ, các bên càng gắn kết thấu hiểu, mối tương quan doanh nghiệp – người lao động thêm bền chặt.
Suốt những năm qua, chăm lo người lao động đã không chỉ là nghĩa vụ doanh nghiệp, mà còn được PVCFC đẩy mạnh nhân rộng bằng loạt hoạt động đi vào thực chất, có chiều sâu. Trong đó phải kể đến các chương trình đào tạo nâng cấp bản thân, chương trình nâng cao thể chất, tinh thần “làm mới mỗi ngày” đã lan tỏa, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn đội ngũ, phát huy hiệu quả rõ rệt.

Ngược lại, đội ngũ gắn bó và không ngừng góp sức phát triển tổ chức bằng tinh thần đổi mới sáng tạo, thi đua cải tiến công việc, nâng cao chuyên môn. Cùng vun dày bản sắc văn hóa PVCFC, bên nhau trên hành trình chinh phục tầm cao, góp sức phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam bền vững.