Phát huy vai trò của dự án trọng điểm quốc gia, từ khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Nhà máy Đạm Cà Mau - dự án tâm quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã từng bước đáp ứng nhu cầu phâm đạm phục vụ ngành nông nghiệp, giải quyết triệt để tình trạng thiếu ure trên thị trường, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đặt biệt tại khu vực ĐBSCL - vựa lúa lớn nhất của cả nước. 
Sản phẩm Đạm Cà Mau với những đặt tính và ưu điểm vượt trội không chỉ mang đến những mùa vàng bộ thu cho người nông dân mà còn góp phần tiết kiệm hàng trăm triệu đôla mỹ từ việc nhập khẩu phân bón.
Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng với hoạt động SXKD, khẳng định thương hiệu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đưa Đạm Cà Mau thực sự trở thành - Hạt ngọc mùa vàng chấp cánh cho những ước mơ làm giàu cho người nông dân. Là những nội dung mà Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình 
"Đảng với đổi mới và phát triển doanh nghiệp". Phóng viên PVCFC xin đăng tải lại toàn bộ nội dung của chương trình, Kính mời các Anh chị theo dõi.