Ngày 25/3/2015, tại Cà Mau đã diễn ra Lễ khởi động dự án hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP (Enterprise Resource Planning) giữa Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), đơn vị tư vấn Ernst&Young (E&Y) và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS). Trong bối cảnh biến động của nền kinh tế vĩ mô, việc lựa chọn triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp - ERP của PVCFC được xem là bước đi thông minh, thực hiện đúng chiến lược của PVCFC để dần tạo lập vị thế vững chắc trên thị trường, qua đó giành lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ.


Tại buổi lễ khởi động, nhiều ý kiến trao đổi và thảo luận của đại biểu và Ban lãnh đạo công ty cần xem xét trong dự án

Dự án được chia làm 5 giai đoạn, gồm 06 phân hệ chính, kéo dài trong 10 tháng. Đây là bước đi giúp nâng cao mạnh mẽ năng lực quản lý, khả năng tối ưu hóa nguồn lực cho Đạm Cà Mau.


Các bên ký điều lệ dự án và kế hoạch dự án khung

Mục tiêu của dự án nhằm chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, hệ thống báo cáo, xây dựng hệ thống tích hợp chặt chẽ các quy trình từ đó thống nhất mô hình quản trị chung cho toàn PVCFC. Song song đó, dự án sẽ hệ thống lại dữ liệu, quy trình liên kết, dữ liệu được cập nhật kịp thời và chính xác. Đặc biêt, dự án cung cấp cho ban lãnh đạo nắm bắt được tình hình thực tế, hỗ trợ ra quyết định, tìm dự án tiềm năng, có một quy trình kinh doanh bài bản, ứng biến kịp thời với các tình huống khẩn cấp và những biến động của thị trường.
Cụ thể, với hệ thống SAP ERP, PVCFC hướng đến xây dựng một hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp cung cấp thông tin đồng nhất, minh bạch về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuẩn quốc tế. Từ đó đáp ứng đầy đủ năng lực quản trị tương lai, đồng thời hỗ trợ các đối tác dễ dàng hơn trong việc đánh giá và quyết định đầu tư vào Đạm Cà Mau.


Tổng Giám đốc PVCFC Bùi Minh Tiến - Trưởng ban chỉ đạo triển khai dự án tặng hoa lưu niệm cho các bên triển khai dự án.

Tổng Giám đốc PVCFC Bùi Minh Tiến khẳng định: ‘Việc quyết định đầu tư hệ thống ERP cho doanh nghiệp ở thời điểm này là một quyết định mang tính chiến lược của Công ty nhằm nâng cấp năng lực quản lý của hệ thống, chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng cho sự phát triển lớn mạnh của Đạm Cà Mau trong thời gian tới, đặc biệt là khi công ty chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán, chính thức bước vào sân chơi lớn. Bên cạnh đó việc đầu tư này cũng là một lời cam kết của PVCFC với đối tác về hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.