Đây là bước tiếp nối sau những thành công của giai đoạn 1, trong mục tiêu nâng cao năng lực quản trị, tăng độ tin cậy trong công tác dự báo cũng như kiểm soát rủi ro hiệu quả. Tất cả nhằm hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển bền vững của Đạm Cà Mau.

Toàn cảnh của buổi họp giữa PVCFC và đối tác

Dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc, cuộc họp diễn ra rất sôi nổi, hiệu quả. Hội đồng đã cùng phân tích, thảo luận các mục tiêu và yêu cầu của dự án, nhấn mạnh mục tiêu nâng cấp cả chiều rộng và chiều sâu các tính năng và chức năng của hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp, gấp rút hoàn thiện đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

Dự án là một điểm nhấn ấn tượng trong chiến lược phát triển kinh doanh của Đạm Cà Mau khi hỗ trợ tốt nhất khả năng quản trị bên trong và cả phân tích, dự báo các yếu tố bên ngoài.

Nguồn PVCFC