Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông báo tuyển dụng Nhà máy Đạm Cà Mau
Thông báo tuyển dụng Nhà máy Đạm Cà Mau
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ nông nghiệp và công nghiệp dầu khí. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, trong quá trình xây dựng và phát triển, chúng tôi luôn hướng đến các giá trị cốt lõi “Tiên phong - Trách nhiệm - Ân cần - Hài hòa”. Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, chúng tôi cần tuyển dụng vị trí sau:

Thông Báo Tuyển Dụng: Kỹ sư vận hành, Kỹ sư Thiết bị vận chuyển, Kỹ sư BDSC Điều khiển, Kỹ sư Điều độ sản xuất, Công nhân Vận hành, Công nhân Đo lường - Điều khiển, Công nhân BDSC Cơ khí, Công nhân BDSC Điện

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ nông nghiệp và công nghiệp dầu khí. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, trong quá trình xây dựng và phát triển, chúng tôi luôn hướng đến các giá trị cốt lõi “Tiên phong - Trách nhiệm - Ân cần - Hài hòa”. Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau:

Công việc chính

1. Kỹ sư vận hành: 04 người.
a. Công việc chính:
- Vận hành dây chuyền công nghệ nhà máy Đạm Cà Mau thông qua màn hình DCS;
- Theo dõi phân tích, đánh giá, kiểm soát tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị đảm bảo làm việc an toàn, ổn định, liên tục, có tính dự phòng và hiệu quả cao;
- Soạn thảo các quy trình, phương án, hướng dẫn vận hành;
- Nghiên cứu các giải pháp cải tiến, tối ưu hóa công nghệ - sản xuất;
- Thực hiện các báo cáo vận hành dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị.

2. Kỹ sư Thiết bị vận chuyển: 01 người.
a. Công việc chính:
- Quản lý các thiết bị vận chuyển.
- Lập kế hoạch BDSC, kế hoạch mua sắm vật tư, dịch vụ liên quan đến thiết bị vận chuyển.
- Lập bản vẽ vật tư gia công liên quan đến thiết bị vận chuyển
- Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà cung cấp cho các đơn hàng phục vụ công tác BDSC liên quan đến thiết bị vận chuyển.
- Bám sát tình trạng triển khai các đơn hàng mua sắm và đưa ra các kiến nghị/giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo vật tư sẵn sàng phục vụ công tác BDSC của Nhà máy;
- Chịu trách nhiệm đảm bảo thiết bị/hệ thống thuộc phạm vi phụ trách hoạt động an toàn và ổn định;
- Tham gia thực hiện các dịch vụ bên ngoài của Nhà máy, Công ty.

3. Công nhân vận hành: 03 người.
a. Công việc chính:
- Vận hành máy móc, thiết bị tại hiện trường.
- Theo dõi, kiểm soát tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị tại hiện trường, đảm bảo làm việc an toàn, ổn định, liên tục, có tính dự phòng và hiệu quả cao.
- Đảm bảo công tác ATVSLĐ, PCCC và môi trường trong khu vực làm việc.
- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo xưởng phân công.

4. Công nhân Đo lường - Điều khiển: 03 người.
a. Công việc chính:
- Thực hiện công tác bảo dưỡng/sửa chữa thường xuyên các thiết bị đo lường - điều khiển tự động theo kế hoạch đưa ra;
- Xử lý các hư hỏng hoặc các sự cố đột xuất phát sinh đối với các thiết bị đo lường - điều khiển tự động;
- Triển khai thực hiện các dự án cải tiến /cải tạo nhỏ và vừa đối với các thiết bị đo lường và hệ thống điều khiển;
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo trực tiếp phân công.

5. Công nhân BDSC Cơ khí: 02 người.
a. Công việc chính:
- Thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ.
- Thực hiện các sửa chữa đột xuất hàng ngày.
- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.

6. Kỹ sư BDSC Điều khiển: 01 người.
a. Công việc chính:
- Theo dõi, kiểm soát tình trạng hoạt động các thiết bị đo lường và điều khiển để đảm bảo các thiết bị làm việc liên tục và ổn định.
- Lập kế hoạch triển khai bảo dưỡng định kỳ hàng năm và các kế hoạch bảo dưỡng/sửa chữa ngắn hạn đối với các thiết bị đo lường - van điều khiển và hệ thống điều khiển.
- Lập tiến độ thực hiện các công tác bảo dưỡng/sửa chữa các thiết bị đo lường - van điều khiển và hệ thống điều khiển.
- Thực hiện bảo dưỡng/sửa chữa các thiết bị đo lường - van điều khiển và hệ thống điều khiển.
- Xử lý các hư hỏng hoặc các sự cố đột xuất đối với các thiết bị đo lường - van điều khiển và hệ thống điều khiển.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra các sự cố về công nghệ có liên quan đến các thiết bị đo lường - van điều khiển và hệ thống điều khiển.
- Thực hiện các dự án thay đổi vừa và nhỏ đối với các thiết bị đo lường - van điều khiển theo yêu cầu công nghệ và hệ thống điều khiển.
- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.
 
7. Kỹ sư Điều độ sản xuất: 01 người.

a. Công việc chính:
- Lập kế hoạch sản xuất năm/tháng/ cho tất cả các loại sản phẩm của Nhà máy, theo dõi, kiểm soát việc thực hiện theo kế hoạch.
- Lập kế hoạch sử dụng khí/ điện hàng năm/ tháng/ tuần/ ngày. Theo dõi tình hình sử dụng khí/ điện hàng ngày, tháng.
 
- Chuẩn bị nguyên liệu phục vụ sản xuất, bao gồm: Lập kế hoạch tổng thể năm, lập Yêu cầu mua sắm, tham gia quá trình lựa chọn Nhà cung cấp, thực hiện điều hàng đáp ứng nhu cầu sản xuất;
- Theo dõi, kiểm soát, đánh giá tiêu hao nguyên vật liệu, hóa chất, đảm bảo tiêu hao ở mức tối ưu;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp để tiết giảm chi phí trong sản xuất;
- Theo dõi kiểm soát sản phẩm đầu ra về chất lượng và sản lượng, cảnh báo đến các đơn vị vận hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất;
- Thu thập, tổng hợp và phân tích các thông tin liên quan đến rủi ro, sự cố rủi ro và nguy cơ rủi ro từ các đơn vị trong Nhà máy, nhằm báo cáo các biện pháp ứng phó rủi ro kịp thời.

8. Công nhân BDSC Điện: 01 người.
a. Công việc chính:
- Thực hiện công việc vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa các hệ thống thiết bị điện cụ thể là hệ thống động cơ trung/hạ thế và MBA động lực, đảm bảo công việc được thực hiện một cách an toàn, đúng quy trình, chất lượng tiến độ, thiết bị vận hành tin cậy;
- Thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất các thông số làm việc (dòng, áp, công suất, nhiệt độ, độ rung làm việc, ...) của thiết bị, báo cáo;
- Phối hợp giám sát an toàn và tham gia nghiệm thu kết quả bảo dưỡng sửa chữa liên quan đến thiết bị, hệ thống điện;
- Ghi nhận, báo cáo và phản ánh các thiết bị điện chưa được bảo dưỡng kịp thời - mà hiện trường có dấu hiệu bất thường hoặc hư hỏng xuống cấp - đến trưởng ca và các đội bảo dưỡng, đề xuất giải pháp (điều chỉnh nội dung, tần suất, hình thức bảo dưỡng, …);
- Thực hiện các thao tác cách ly, khôi phục đúng hướng dẫn, đúng phiếu thao tác, hiểu rõ từng thao tác;
- Tham gia đánh giá rủi ro trong hoạt động vận hành điện.

 
Yêu cầu

1. Kỹ sư vận hành: 04 người.
a. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành kỹ thuật Hóa (Hóa dầu, hóa hữu cơ, hóa vô cơ…), máy thiết bị; Đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh chuyên ngành; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng MS word, excel, powerpoint, phần mềm autocad, project;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa chất hoặc dầu khí;
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc;

2. Kỹ sư Thiết bị vận chuyển: 01 người. 
a. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí; Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh chuyên ngành; Biết sử dụng phần mềm thiết kế Cơ khí (autocad, solidwork,
…), phần mềm quản lý bảo dưỡng sửa chữa SAP PM;
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa chất hoặc dầu khí;
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc;

3. Công nhân vận hành: 03 người.
a. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành hóa, máy thiết bị;
- Có hiểu biết về kỹ thuật, có khả năng đọc bản vẽ chi tiết về công nghệ. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực hóa chất, dầu khí và có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Tây Nam Bộ;
- Kỹ năng phân tích, đánh giá tình trạng công nghệ, thiết bị; Kỹ năng tổ chức, chủ động, sáng tạo trong công việc. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.

4. Công nhân Đo lường - Điều khiển: 03 người.
a. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp trung cấp nghề loại khá trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển - tự động, Tự động hóa, Điện - Điện tử; Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Microsoft Word, Excel…; Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh chuyên ngành đo lường - điều khiển;
- Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về hệ thống điều khiển tự động ở các nhà máy công nghiệp tương tự;
- Kỹ năng tổ chức, chủ động, sáng tạo trong công việc. Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc;

5. Công nhân BDSC Cơ khí: 02 người.
a. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí; Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Microsoft Word, Excel… Đọc hiểu được bản vẽ kỹ thuật;
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ khí; Hiểu biết về cơ khí hóa chất, công nghệ nói chung; Có kiến thức cơ bản trong việc tháo lắp, sửa chữa thiết bị cơ khí;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và kỹ năng xử lý tình huống. Trung thực, nhiệt tình, cầu tiến, ham học hỏi.

6. Kỹ sư BDSC Điều khiển: 01 người.
a. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành kỹ thuật điều khiển - tự động, tự động hóa; Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Microsoft Word, Excel, Project, Visio… Tiếng Anh tương đương TOEIC 550 điểm; Đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành đo lường - điều khiển;
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về hệ thống thiết bị đo lường và điều khiển tự động ở các nhà máy công nghiệp tương tự;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và kỹ năng xử lý tình huống. Trung thực, nhiệt tình, cầu tiến, ham học hỏi.

7. Kỹ sư Điều độ sản xuất: 01 người.
a. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành hóa học, logistics, quá trình thiết bị; Đọc hiểu được bản vẽ PID và PFD (Tiếng Anh tương đương TOEIC 500 điểm); Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Microsoft Word, Excel…
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics (tự chủ, tự lập thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cải tiến tối ưu tiết giảm chi phí Logistic); Hiểu biết về công nghệ, máy móc thiết bị của nhà máy hóa chất là một lợi thế.
- Kỹ năng lập kế hoạch, lập báo cáo, thuyết trình. Trung thực, nhiệt tình, điềm tĩnh. Giải quyết, xử lý công việc một cách độc lập, nhanh chóng, chính xác và quyết đoán. Tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

8. Công nhân BDSC Điện: 01 người.
a. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các ngành điện, điện tử, điện lạnh, tự động hóa; Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học như Microsoft Word, Excel, Autocad… Có khả năng đọc, hiểu các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ khối liên quan đến lĩnh vực điện; Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chuyên ngành điện.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và kỹ năng xử lý tình huống. Trung thực, nhiệt tình, cầu tiến, ham học hỏi. Ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Quyền lợi
Quyền lợi.
- Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại Cà Mau;
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến;
- Được tham gia các dự án lớn của ngành dầu khí, được tham dự các khóa học bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý;
- Được tham gia các khóa đào tạo về Văn hóa doanh nghiệp của Công ty và chương trình Bảy thói quen hiệu quả (7 Habits) …;
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước và được hưởng các chế độ chính sách phúc lợi khác của Công ty;
- Hưởng mức lương và phụ cấp hấp dẫn tương xứng với năng lực của bản thân.

Thời hạn nhận hồ sơ

1. Yêu cầu ứng tuyển: Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký ứng tuyển theo đường link: https://forms.gle/YPgiiPbrbH2Ap9M66 và gửi hồ sơ điện tử (CV, các văn bằng chứng chỉ) qua địa chỉ email: tuyendung@pvcfc.com.vn.

2. Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 05/04/2022.


Cà Mau
Thoả thuận
Cà Mau
Thoả thuận
Cà Mau
Thoả thuận