Ngay từ những ngày đầu thành lập, PVCFC đã có sự thống nhất và quyết tâm cao trong toàn thể cán bộ công nhân viên về việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tại đây, văn hóa doanh nghiệp không còn quá trừu tượng, khó nắm bắt mà được xây dựng một cách khoa học, có tính kế thừa và được đong đếm được bằng hiệu quả thực tiễn.  

van hoa dam ca mau song tich cuc lam viec hieu qua
Hiệu quả từ những sáng tạo không ngừng của CBCNV Đạm Cà Mau giúp đơn vị luôn vượt qua những khó khăn thách thức.

Theo đó, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại PVCFC được cụ thể hóa bằng dự án “Tái tạo văn hóa PVCFC”. Trong đó, các mục tiêu được chỉ rõ như phải phù hợp với những nét riêng biệt và định hướng phát triển chiến lược của công ty nhằm giúp PVCFC đạt được các mục tiêu trong vòng 5 năm tới. Cụ thể: Kiến tạo và hình thành văn hóa nền tảng của PVCFC dựa trên những nguyên lý có tính phổ quát và những giá trị vượt không gian và thời gian; kế thừa thành công những nét văn hóa phù hợp của PVCFC từ những ngày đầu thành lập, nhận diện và tái tạo những nét giá trị khác đang tồn tại và mang lại những kết quả tích cực để hình thành nên bản sắc của PVCFC; duy trì và phát triển hướng đến tính bền vững nhằm giúp văn hóa nền tảng và văn hóa bản sắc của PVCFC sống mạnh và trở thành “vũ khí” đắc lực.

Dự án Tái tạo văn hóa Đạm Cà Mau được thực hiện dựa trên tinh thần “Mỗi thành viên của Đạm Cà Mau là một thành tố kiến tạo nên văn hóa chứ không phải chỉ hưởng thụ văn hóa”. Thông qua dự án, mỗi thành viên sẽ ý thức được phải tự thay đổi mình, từ đức tin, bản tính, giá trị ở sâu bên trong con người tới hành vi và thái độ bên ngoài. Khi bản thân thay đổi sẽ dẫn đến sự đổi thay của nhiều thứ liên quan từ công việc đến đời sống, xã hội. Từ đó, không chỉ bản thân cán bộ công nhân viên Đạm Cà Mau có những thay đổi tích cực mà gia đình, tổ chức cán bộ đó đang làm việc cũng sẽ thay đổi theo.

Dự án Tái tạo văn hóa PVCFC được xây dựng theo phương pháp đi từ “Triết lý sống của cá nhân đến văn hóa chung của tổ chức”. Lộ trình đi từ gốc đến ngọn, từ trong ra ngoài.

Mô hình tái tạo văn hóa PVCFC gồm 2 tầng, tầng thứ nhất là văn hóa nền tảng. Trong đó, PVCFC sẽ xây dựng cho CBCNV văn hóa phổ quát thông qua việc trang bị một hệ thống lý luận về “Cuộc đời”, nhằm giúp mọi người biết cách làm sao để “quản trị cuộc đời” của chính mình. Phương pháp của phần này là những khóa đào tạo về “Quản trị cuộc đời” cho toàn thể CBCNV. Đây là chương trình nền tảng, ví như nền móng của toàn thể dự án. Theo đó, PVCFC sẽ xây dựng văn hóa hiệu quả cao thông qua trang bị triết lý sống 7 thói quen hiệu quả cao và triết lý tổ chức đáng tin cậy. Phương pháp của phần này là đào tạo chương trình “7 thói quen hiệu quả cao” cho toàn thể CNCNV và chương trình “Lãnh đạo với độ của niềm tin” dành cho đội ngũ quản lý.

Tầng thứ hai là tái tạo văn hóa bản sắc Đạm Cà Mau nhằm làm sống dậy những giá trị đẹp đồng thời nhận diện và củng cố những giá trị hiện hữu đang tồn tại và làm hùng mạnh lên một Đạm Cà Mau ngày hôm nay.

Dự án Tái tạo văn hóa PVCFC sẽ tiến hành trong vòng 5 năm. Thực hiện qua 5 giai đoạn. Trước tiên, sự lựa chọn mô hình được Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc thể hiện quyết tâm và sự thống nhất cao trong công tác xây dựng văn hóa Đạm Cà Mau với mục tiêu tạo điều kiện PVCFC phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, lãnh đạo PVCFC tiếp xúc và chọn lựa đơn vị tư vấn có triết lý và mô hình triển khai phù hợp với PVCFC để hỗ trợ xây dựng văn hóa Đạm Cà Mau.

van hoa dam ca mau song tich cuc lam viec hieu qua
Cán bộ công nhân viên Đạm Cà Mau luôn có thái độ tích cực trong cuộc sống cũng như công việc.

Giai đoạn thứ hai là nâng cao nhận thức chung. Theo đó, trên cơ sở triết lý và mô hình xây dựng văn hóa được lựa chọn, PVCFC phối hợp cùng đơn vị tư vấn triển khai các chương trình, hoạt động nhằm giúp CBCNV Đạm Cà Mau nâng cao nhận thức. Trang bị cho CBCNV một hệ thống triết lý về cuộc đời, triết lý sống hiệu quả cao, triết lý về một tổ chức đáng tin cậy thông qua các hoạt động đào tạo, hội thảo, chia sẻ nhóm.

Giai đoạn tiếp theo là môi trường thực hành. Trong đó, PVCFC triển khai các hoạt động nhằm khuyến khích và tạo điều kiện CBCNV luôn làm mới bản thân trên cả 4 phương diện: tinh thần, trí tuệ, tình cảm và sức khỏe. Tạo điền kiện để cá nhân, tập thể có môi trường ứng dụng và thực hành và sống với triết lý của 7 thói quen trong công việc cũng như trong cuộc sống cá nhân.

Giai đoạn thứ tư là xây dựng văn hóa bản sắc với mô hình và thực trạng văn hóa tại Đạm Cà Mau. Lãnh đạo PVCFC đã cùng đơn vị tư vấn thống nhất hệ giá trị cốt lõi của PVCFC và triển khai các hoạt động xây dựng văn hóa bản sắc Đạm Cà Mau. Sổ tay văn hóa của công ty được xây dựng nhằm định hướng hành động, ứng xử của CBCNV phù hợp với giá trị cốt lõi của Đạm Cà Mau.

Cuối cùng là giai đoạn tạo điều kiện sống với văn hóa bản sắc. Ở giai đoạn này, PVCFC tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm tạo môi trường và điều kiện để giúp CBCNV hành xử theo định hướng của sổ tay văn hóa. Tích hợp các hoạt động văn hóa vào các hoạt động và chính sách PVCFC.

Kết quả ghi nhận từ dự án xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Đạm Cà Mau cho thấy, dự án đã giúp trang bị cho CBCNV một triết lý sống hiệu quả, giúp nâng cao nhận thức về phát triển cá nhân. Công ty đã bước đầu tạo được môi trường khuyến khích CBCNV hành xử theo tinh thần 7 thói quen giúp mọi người hoàn thiện bản thân, công việc hiệu quả hơn, sống hạnh phúc hơn. Chương trình đã mang đến nhiều thay đổi cho nhiều cá nhân, dẫn tới nhiều tập thể thay đổi giúp tập thể lớn sống và làm việc hiệu quả hơn, chia sẻ và hợp tác tốt hơn.

Có một nét đặc biệt trong văn hóa doanh nghiệp tại Đạm Cà Mau là những lãnh đạo cao nhất của công ty là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc luôn cam kết thực hành làm mới bản thân, sống tích cực theo đúng tinh thần và thói quen tích cực của công ty đề ra. Từ đó, quá trình xây dựng và hình thành văn hóa PVCFC có tính kế thừa và được bồi đắp liên tục, hình thành nên một đơn vị dầu khí không ngừng học hỏi, tu dưỡng và rèn luyện bản thân. Trong đó có sự gắn kết chặt chẽ giữa sự phát triển của công ty với sự phát triển của cá nhân.    

Trong quý I/2020, mặc dù tình hình thị trường khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hạn mặn nghiêm trọng và nguồn cung khí có lúc không ổn định..., PVCFC vẫn nỗ lực thực hiện vượt kế hoạch về sản lượng cũng như tiêu thụ sản phẩm phân bón các loại với nhiều sáng kiến sáng tạo. Tổng doanh thu quý I/2020 của Đạm Cà Mau ước đạt 1.306 tỷ đồng, đạt 98% so với kế hoạch quý, đạt 22% kế hoạch năm 2020; lợi nhuận trước thuế ước đạt 64,69 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch năm 2020.

Nguồn petrotimes.vn