Công đoàn PVCFC tổ chức nhiều phong trào nâng cao thể chất, văn hóa tinh thần cho CBCNV 

Chia sẻ về hiệu quả cũng như vai trò trong công tác công đoàn DN, đại diện Công đoàn PVCFC cho rằng: Với xu hướng hội nhập và cạnh tranh toàn cầu, những yếu tố cần thiết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh như hạ tầng, công nghệ, nguồn tài chính đã không còn là lợi thế cạnh tranh. Thay vào đó, nguồn nhân lực - đặc biệt là nhân lực chất lượng cao với tư tưởng sống, làm việc tích cực, sáng tạo, đặt hiệu quả công việc lên trên và biết cân bằng những giá trị trong cuộc sống - nay được xem là yếu tố nền tảng để phát triển DN thành công và bền vững.

Với quan điểm đó, ban lãnh đạo PVCFC đã luôn có định hướng cụ thể cho những hoạt động của tập thể cán bộ, công nhân viên chức lao động (CBCNV), không chỉ để vượt qua những giai đoạn khó khăn mà còn từng bước xây dựng tương lai vững chắc bằng bản sắc văn hóa rất riêng của “con người dầu khí”. Trong đó, phải kể đến vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích ngày một nâng cao cho người lao động; triển khai nhiều chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, ngoại ngữ, tài trợ kinh phí đào tạo nâng cao… cũng như các chương trình hỗ trợ rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, văn hóa tinh thần cho CBCNV thông qua dự án “Tái tạo văn hóa DN PVCFC”.

Dự án Tái tạo văn hóa DN của PVCFC dựa trên việc khơi dậy phần gốc rễ của mỗi con người. CBCNV Đạm Cà Mau kiến tạo văn hóa DN bằng những hành xử nhất quán theo thời gian, xuất phát từ nhận thức và nhân sinh quan bên trong của mỗi con người. Đơn cử, thời gian qua, CBCNV của PVCFC đã được đào tạo và áp dụng chương trình “7 thói quen cho người thành đạt”. Chương trình nhằm phát triển và rèn luyện tính hiệu quả từ những thói quen trong công việc và cuộc sống cho người lao động để từ đó tiếp thêm động lực, yên tâm công tác, cống hiến vì đơn vị nói riêng và ngành dầu khí nói chung.

Công đoàn PVCFC cũng luôn đồng hành chăm lo đời sống cho người lao động, chú trọng tuyên truyền, vận động công đoàn viên, CBCNV tích cực thi đua lao động sản xuất; tổ chức tốt các phong trào thi đua vận hành an toàn, hiệu quả nhà máy, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch của PVCFC đã đề ra. Đẩy mạnh nhiệm vụ phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đặc biệt trọng tâm vào việc phát huy ý tưởng của người lao động áp dụng vào thực tế từng bộ phận… Ngoài ra, các hoạt động cộng đồng như: Thành lập các câu lạc bộ thể dục, thể thao, các câu lạc bộ kỹ năng cũng thường xuyên được tổ chức, hỗ trợ, vận động người lao động tham gia để thay đổi bản thân, tạo động lực hoàn thành tốt hơn công việc được giao. Nhờ đó, năm qua, đã có gần 600 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng, đóng góp không nhỏ cho kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

Năm 2016, PVCFC đã vinh dự đứng trong top 20 tại Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” và được trao tặng Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Giải thưởng phản ánh sâu sát tình hình thực tế sử dụng và đãi ngộ người lao động của DN trên các khía cạnh thu nhập, đào tạo, môi trường làm việc, các phúc lợi xã hội. 

Thu Hà