Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam là giải thưởng thường niên ghi nhận thành tích các doanh nghiệp trong nước, bên cạnh hoàn thành mục tiêu kinh doanh, còn là tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội song song với gìn giữ môi trường.

Bắt đầu từ 2016 đến nay, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ đường hướng hoạt động tích cực, thu hút hơn 500 doanh nghiệp tham gia mỗi năm. Bộ chỉ số phát triển bền vững (CSI) vừa là gương soi và là mục tiêu phấn đấu để mỗi doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực quản lý – sản xuất, gắn bó và phát triển bền vững trong cộng đồng.

pvcfc duoc vinh danh trong top 100 doanh nghiep ben vung viet nam 2019

PVCFC vừa được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2019 

Vượt qua hơn 400 đơn vị khác, PVCFC được xướng tên trong Top 100 bởi thành tích đáng ghi nhận, phù hợp với tiêu chí nghiêm ngặt từ Ban tổ chức. Bên cạnh chấp hành tốt quy định pháp luật Việt Nam, các thông lệ kinh doanh quốc tế, công ty đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu kinh doanh giữa thị trường đầy khó khăn chung, phát huy vai trò đơn vị cung ứng giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng, góp sức vì một nền nông nghiệp Việt Nam bền vững, sát cánh với bà con nông dân, chung tay vì cộng đồng tiếp tục được thực hiện tốt trong năm qua.

Đường hướng kinh doanh PVCFC tóm gọn bởi ba nội dung: sản phẩm, con người, cộng đồng được đánh giá cao. Tiên quyết coi trọng và đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo hướng hữu cơ, hài hòa các yếu tố đất, nước và không khí… nâng cao năng lực sản xuất gắn liền trách nhiệm gìn giữ môi trường sống; chuyển giao kỹ thuật bón phân, tận tâm hướng dẫn để bà con canh tác đúng cách, tránh tác động ngược gây hại môi trường.

pvcfc duoc vinh danh trong top 100 doanh nghiep ben vung viet nam 2019

PVCFC nỗ lực góp sức vì một nền nông nghiệp Việt Nam bền vững

Xác định con người là cốt lõi nội lực doanh nghiệp, trực tiếp sản xuất những sản phẩm chất lượng, PVCFC luôn có chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực bền vững qua nhiều chương trình hành động thực tiễn nhằm kiến tạo môi trường làm việc sáng tạo, nỗ lực rèn luyện, tuy duy cải tiến, nâng cao chuyên môn. Văn hóa bản sắc được mỗi thành viên công ty thực hành đều đặn, duy trì cảm hứng sống và làm việc tích cực hăng say mỗi ngày.

Với việc xướng tên Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2019 bên cạnh rất nhiều hồ sơ chất lượng khác, thỏa đáng các tiêu chí gắt gao, PVCFC đã chứng tỏ nỗ lực vượt bậc trong sản xuất kinh doanh, xử lý môi trường, hài hòa lợi ích nhân viên, khách hàng, đối tác, sát cánh cộng đồng.

Tham gia giải thưởng lần này cũng là dịp PVCFC nhìn lại, hoàn thiện bộ máy hoạt động, năng lực quản trị để tiếp tục là đơn vị cung ứng phân bón hàng đầu, đưa nông nghiệp Việt Nam vang danh khu vực và thế giới.