Kết quả trên được dẫn dắt bởi tăng trưởng sản lượng 14,8% so với cùng kỳ đã bù đắp cho mức tăng giá khí đầu vào 3,1%. Lợi nhuận ròng quý 4 của DCM đã tăng gấp đôi so với quý 3 nhờ giá urê phục hồi và sản lượng bán urê của Công ty tiếp tục mạnh mẽ. Do đó, DCM ghi nhận kết quả kinh doanh quý 4/2020 tích cực bất chấp mức tăng trong chi phí dự phòng và hành chính và DCM phân bổ 73 tỷ đồng chi phí cho quỹ khoa học công nghệ.

 
DCM đạt kết quả kinh doanh tích cực, tăng trưởng cao trong năm 2020

Lũy kế cả năm 2020, DCM ghi nhận doanh thu 7,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế 665 tỷ đồng, tăng 55,4% so với năm 2019. Kết quả này được dẫn dắt bởi tăng trưởng sản lượng urê mạnh mẽ 20,2% so với năm 2019 và mức giảm 24,2% chi phí khí đầu vào trung bình. Sản lượng urê mạnh mẽ trong năm 2020 chủ yếu do sản lượng xuất khẩu mạnh mẽ trong nửa cuối năm khi nhu cầu mạnh mẽ từ Thái Lan, Ấn Độ, Brazil và các quốc gia châu Á khác.

DCM vừa qua đã điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2020 đạt 6.953 tỷ đồng, giảm 12,7% so với kế hoạch trước đó và lợi nhuận sau thuế 479 tỷ đồng, cao hơn 9 lần so với kế hoạch trước đó. Với kết quả đạt được, năm 2020 DCM đã hoàn thành vượt mức 10% doanh thu và 38,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Vừa qua, DCM cũng đã công bố kế hoạch SXKD năm 2021, với sản lượng sản xuất urê quy đổi là 859,91 nghìn tấn; Tổng doanh thu 7.838,89 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 210 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 197,3 tỷ đồng.

Nguồn petrotimes.vn