(ĐTCK) Tin từ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM), Dự án NPK đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật tổng thể. Đây là dự án được giới đầu tư kỳ vọng sẽ đem lại kết quả kinh khả quan cho Công ty.


Năm 2017, DCM dự kiến đặt kế hoạch doanh thu 5.328 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 666 tỷ đồng, cổ tức 9%.

Bên cạnh các thị trường chủ lực là Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia, năm 2017, Công ty chủ trương phát triển đồng đều giữa các khu vực khác như Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên. Với hai sản phẩm mới là N.Humate+TE và N46.Plus, N.Humate+TE đã hoàn thành nhà máy và sản xuất ổn định, được thị trường đánh giá cao; N46.Plus đã sản xuất thử nghiệm, sản phẩm được thị trường đón nhận tích cực.

 Anh Việt