BizLIVE - Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức lần lượt là 14/11/2016 và 28/11/2016. 


Ảnh minh họa.

HĐQT CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM) vừa quyết định sẽ tạm ứng cổ tức 2016 đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 4% vốn điều lệ, tương đương 400 đồng/cổ phiếu. Theo đó, DCM dự kiến sẽ bỏ ra hơn 211,7 tỷ đồng cho lần tạm ứng này.

Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức lần lượt là 14/11/2016 và 28/11/2016. 

Trước đó, ĐHCĐ 2016 đã dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%/ vốn điều lệ, tương đương 800 đồng/cổ phiếu.

Hiện tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 400 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 75,6%. Như vậy, với lần trả cổ tức này, PVN nhận 160 tỷ đồng. . 

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2016 của doanh nghiệp cho biết, doanh thu thuần đạt hơn 855 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại gấp hơn 2 lần, đạt hơn 33,6 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, DMC đạt doanh thu thuần 3.164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 383 tỷ đồng.

Ngọc Đỗ