Năm 2016, Đạm Cà Mau đặt chỉ tiêu doanh thu 5.845 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 649 tỷ đồng.


CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - mã chứng khoán DCM) công bố tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 họp ngày 21/4 tới đây.

Kết quả kinh doanh năm 2015

Năm 2015 là năm đầu tiên công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Doanh thu thuần cả năm đạt 5.582 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thu về 712 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 708 tỷ đồng. Tính chung cả năm Đạm Cà Mau đã vượt 12% kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó.

Trong năm, công ty đã đưa ra thị trường 300 tấn sản phẩm mới – phân bón cao cấp N.Humate +TE mang thương hiệu Đạm Cà Mau, cung cấp 773,4 nghìn tấn Ure, doanh thu riêng mặt hàng Ure mang về 5.307 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, HĐQT công ty đề xuất bổ sung 9,5 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng, phúc lợi ngoài khoản đã được ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua. Ngoài ra, HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức năm 2015 tỷ lệ 8% tương ứng mức chi 423,5 tỷ đồng, chiếm 59% tổng lợi nhuận đạt được cả năm.

Kế hoạch SXKD năm 2016

Năm 2016 được dự đoán là khó khăn khi hạn hán liên tục xảy ra, hiện tượng xâm nhập mặn đang diễn ra trên diện rộng làm giảm diện tích canh tác nông nghiệp, gây áp lực cho khâu tiêu thụ. Do vậy, năm nay, công ty cần xúc tiến tổ chức mạng lưới tiêu thụ và kênh phân phối sang các tỉnh khác và các nước trong khu vực.

Trong năm 2016, công ty tập trung triển khai dự án phân bón khoáng hữu cơ từ gốc Ure công suất 30.000 tấn/năm nhằm phát triển dòng sản phẩm chức năng trên nền tảng sử dụng Đạm Cà Mau làm nguyên liệu chính. Dự kiến đưa vào hoạt động trong quý 3/2016. Bên cạnh đó, thông qua triển khai lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp triển khai dự án sản xuất phân bón phức hợp từ Ure nóng chảy công suất 300.000 tấn/năm dự kiến hoàn thành đi vào vận hành từ năm 2018. Mục tiêu sản xuất dòng sản phẩm phân bón phức hợp một hạt chất lượng cao từ dung dịch Ure nóng cháy của Nhà máy Đạm Cà Mau.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là dự án phân bón phức hợp và dự án sản xuất đạm đen N.Humate+TE…Tiết giảm cho phí, giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm.

Mục tiêu năm 2016, công ty sẽ sản xuất và tiêu thụ 786 nghìn tấn Ure quy đổi Đạm Cà Mau. Phấn đấu đạt mức tổng doanh thu 5.845 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 649 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 51 tỷ đồng.
Cổ phiếu dầu khí đang tăng mạnh, nhưng đừng vội mừng

Mai Nguyễn
Theo Trí thức trẻ/DCM