Giá phân bón khu vực Tây Nam Bộ:
-Giá Phân Ure
Giá phân Ure Cà Mau: 820.000-850.000 đ/bao
Giá phân Ure Phú Mỹ: 820.000-850.000 đ/bao
Giá phân Ure Ninh Bình: 810.000-840.000 đ/bao
 
- Giá phân DAP
Giá phân DAP Hồng Hà: 1.180.000 -1.250.000 đ/bao
Giá phân DAP Đình Vũ: 930.000-950.000 đ/bao
 
- Giá phân Kali Miểng
Giá phân Kali Cà Mau: 800.000–820.000 đ/bao
Giá phân Kali Phú Mỹ: 800.000–820.000 đ/bao
 
- Giá phân NPK 16-16-8
 Giá phân NPK 16-16-8 Cà Mau: 640.000-690.000 đ/bao
 Giá phân NPK 16-16-8 Phú Mỹ: 640.000-690.000 đ/bao
 Giá phân NPK 16-16-8 Việt Nhật: 640.000-680.000 đ/bao
 
- Giá phân NPK 20-20-15
Giá phân NPK 20-20-15 Ba con cò: 840.000-890.000 đ/bao
Giá phân NPK 20-20-15 Bình Điền: 850.000 - 880.000đ/bao
Giá phân NPK Bình Điền 20-20-15+TE: 900.000 – 920.000đ/bao
Giá phân Lân Văn Điển: 280.000đ/bao
 
Giá phân bón khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
-Giá phân Ure
Giá phân Ure Cà Mau: 800.000-840.000 đ/bao
Giá phân Ure Phú Mỹ: 810.000-850.000 đ/bao
 
-Giá phân NPK 16-16-8
Giá phân NPK 16-16-8 Cà Mau: 840.000-870.000 đ/bao
Giá phân NPK 16-16-8 Phú Mỹ: 850.000-880.000 đ/bao
 
-Giá phân Kali Miểng
Giá phân Kali Cà Mau: 750.000-810.000 đ/bao
Giá phân Kali Phú Mỹ: 760.000-820.000 đ/bao
 
- Giá phân NPK 20-20-15+TE Bình Điền: 900.000-940.000 đ/bao
- Giá phân NPK 20-20-15 Bình Điền: 870.000-890.000 đ/bao
- Giá phân Lân Văn Điển: 230.000-250.000 đ/bao
 
Trên đây là giá các loại phân bón trên mỗi bao 50kg. Quý bà con lưu ý là giá phân bón chỉ mang tính chất tham khảo.