Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của Công ty. Hội đồng Quản trị của Công ty gồm 5 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

Ông Trần Ngọc Nguyên

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Văn Tiến Thanh
Uỷ viên Hội đồng Quản trị
Ông Trần Mỹ
Ủy viên Hội đồng Quản trị
Ông Nguyễn Đức Hạnh
Ủy viên Hội đồng Quản trị
Nguyễn Minh Phượng
Ủy viên Hội đồng Quản trị
Ông Lê Đức Quang
Ủy viên Hội đồng Quản trị

GiớI thiệu-quảng bá

Hỗ trợ tư vấn trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn:
 19008696
contact@pvcfc.com.vn

Công ty Cổ Phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Trụ sở chính

Lô D, Khu CN Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau
Tel: 0290.3819000
Fax: 0290.3590501
Email: info@pvcfc.com.vn  

Phụ trách quản trị Công ty (Số máy lẻ: 570): Ông Đỗ Thành Hưng
Tel: 096 832 6868
Email: hungdt@pvcfc.com.vn

 

Văn phòng Tp.Hồ Chí Minh

Tầng 18, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 028.5417.0555
Fax: 028.5417.0550
Email: info@pvcfc.com.vn

Đăng ký nhận bản tin