Sáng ngày 27/12/2013 tại hội trường Nhà máy Đạm Cà Mau Ban Quản lý vận hành sản xuất tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn I Chương trình thi đua 5S - Vì một môi trường xanh trong sản xuất và bàn phương hướng phát triển cho giai đoạn II trong năm 2014.

Các đại biểu tham gia hội nghị sơ kết
Chương trình thi đua 5S - Vì một môi trường xanh trong sản xuất được phát động rộng rãi trong toàn ban từ tháng 9/2013. Các thành viên trong Tiểu ban 5S đã tiến hành rà soát và chuẩn bị các công cụ, dụng cụ cần thiết cho việc thực hiện 5S giai đoạn 1 và sớm hoàn thành mục tiêu 5S năm 2013. Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện, tập thể Ban QLVHSX đã đạt được những kết quả quan trọng, duy trì liên tục việc thực hành tốt 5S với tiêu chuẩn cao tại nơi làm việc thông qua tinh thần làm việc nhóm và ý thức kỷ luật cá nhân.Tất cả thành viên khối sản xuất luôn suy nghĩ, luôn hành động, luôn cải tiến để nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện. 

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Tiểu ban 5S phát biểu sơ kết giai đoạn I
Hội nghị lần này cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện chương trình 5S giai đoàn II trong đó tiếp tục nhân rộng chương trình 5S đến các phòng ban có liên quan, rà soát những điểm không phù hợp trong hướng dẫn đánh giá 5S cũng như các form mẫu để chỉnh sửa hoàn thiện, ban hành chi tiết về quy chế khen thưởng, hình thành một phản xạ tự nhiên, luôn tự giác hành động và tác động cho người khác hành động vì một môi trường tốt tại nơi làm việc.  


Ông Đào Văn Ngọc - Trưởng ban CNSX trao giải nhất cho Xưởng Sản phẩm.
Để biểu dương tinh thần của các khu vực có kết quả nổi bật, đồng thời cũng là động lực phấn đấu cho các khu vực khác, Tiểu ban 5S đã tiến hành trao giải thưởng cho 3 khu vực có thành tích xuất sắc với giải nhất trị giá 5 triệu đồng  thuộc vê Xưởng Sản phẩm; Xưởng Ammonia, xưởng Urea đồng giải nhì nhận được 4 Triệu mỗi xưởng và giải ba thuộc về Xưởng Phụ Trợ, Bộ phận Điều Độ, giao nhận, mỗi giải ba nhận được 3 triệu.