Chiều ngày 22/06/2022, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tổ chức lễ công bố và trao quyết định (QĐ) bổ nhiệm nhân sự các vị trí lãnh đạo. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại trụ sở chính Công ty, trực tuyến 03 điểm cầu: Nhà máy Đạm Cà Mau, văn phòng Công ty tại Tp.HCM và văn phòng Công ty tại Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), ông Văn Tiến Thanh – Tổng Giám đốc (TGĐ), cùng các thành viên HĐQT, Ban TGĐ và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị Công ty.

Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo PVCFC công bố và trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự vị trí lãnh đạo của Công ty. Cụ thể:

   1. Trao QĐ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Duy Hải, Phó Giám đốc Nhà máy giữ chức Giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau.

   2. Trao QĐ Bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Chí Dương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ giữ chức Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty.

   3. Trao QĐ bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng Công nghệ giữ chức Phó Giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau. 

   4. Trao QĐ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đắc Tuyên, Trưởng phòng Kỹ thuật bảo dưỡng Nhà máy Đạm Cà Mau – Hàm Phó trưởng ban giữ chức Phó Giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau.

   5. Trao QĐ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Sơn, Quản đốc xưởng Phụ trợ giữ chức Phó Giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau.

   6. Trao QĐ Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Thế Cường giữ chức Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau – Ban Quản lý dự án chuyên ngành.

   7. Trao QĐ Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trịnh Hoa Vinh giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau – Ban Quản lý dự án chuyên ngành.

   8. Trao QĐ Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Ngọc Chính, Quản đốc xưởng Amo, Nhà máy Đạm Cà Mau giữ chức Phó Trưởng ban Quản trị Nguồn nhân lực Công ty.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch HĐQT chúc các tân Giám đốc, Phó Giám đốc, tân Trưởng ban, Phó Trưởng ban, đồng thời nhấn mạnh các nhân sự được bổ nhiệm đều là người được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm, có năng lực và đã được tín nhiệm, tin tưởng giao trọng trách.

 Phát biểu tại buổi lễ, các tân Giám đốc, Phó Giám đốc, tân Phó Trưởng ban, Phó Trưởng ban cảm ơn Ban lãnh đạo đã tín nhiệm giao nhiệm vụ mới và cam kết với trách nhiệm, kinh nghiệm, năng lực của bản thân sẽ nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết cùng lãnh đạo, tập thể CBCNV Công ty hoàn thành nhiệm vụ quản trị nhằm đảm bảo cho họat động sản xuất kinh doanh của Công ty thuận lợi, an toàn, phát triển bền vững thời gian tới.

PVCFC