Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

NPK CÀ MAU GOLD
18-6-18

  1. Tăng sinh trưởng, phát triển và hạn chế sâu bệnh
  2. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận
  3. Cải thiện độ phì nhiêu của đất
Thành phần
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Độ ẩm 2%
Đặc điểm nổi trội
  • Tăng sinh trưởng, phát triển và hạn chế sâu bệnh
  • Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận
  • Cải thiện độ phì nhiêu của đất.

Phân bón rễ: Chuyên dùng cho cây ăn trái

  • Cây ăn trái: Giai đoạn cây con 200-300 g/cây/lần (4 lần/năm). Giai đoạn kinh doanh bón 300-600 g/cây/lần (3-4 lần/năm)
 

Sản phẩm khác

NPK CÀ MAU
16-7-17
NPK CÀ MAU
16-7-17
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU
20-20-15+TE
NPK CÀ MAU
20-20-15+TE
Đạm (N) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 20%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
Canxi (Ca) 2.2%
Magiê (Mg) 1.2%
Kẽm (Zn) 800 ppm
Boron (B) 500 ppm
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU
16-16-8
NPK CÀ MAU
16-16-8
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Độ ẩm 1.5%
NPK CÀ MAU
19-9-19
NPK CÀ MAU
19-9-19
Đạm (N) 19%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 9%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 19%
Độ ẩm 1.5%
NPK CÀ MAU
16-16-13
NPK CÀ MAU
16-16-13
Đạm (N) 16% 
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 13%
Độ ẩm 1.5%

NPK CÀ MAU
20-10-10
NPK CÀ MAU
20-10-10
Đạm (Nts) 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
Độ ẩm 2%