Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

NPK CÀ MAU
18-16-8 +TE

  1. Tăng sinh trưởng, phát triển và hạn chế sâu bệnh
  2. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận
  3. Cải thiện độ phì nhiêu của đất.
Thành phần
Đạm (Nts) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Canxi (Ca) 2,2%
Magiê (Mg) 1,2%
Độ ẩm 2%
TE:
Kẽm (Zn) 500 ppm
Bo (B) 400 ppm

1. Tăng sinh trưởng, phát triển và hạn chế sâu bệnh.
2. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
3. Cải thiện độ phì nhiêu của đất.

 


 
Lượng bón và thời kỳ bón cho các loại cây trồng: 
  • Cây ăn trái: Bón 300-600 g/cây/lần (4-5 lần/năm: sau thu hoạch/sau đậu trái/ trái phát triển bón 2-3 lần)

Sản phẩm khác

NPK CÀ MAU
16-16-8+13S+TE
NPK CÀ MAU
16-16-8+13S+TE
Đạm (Nts) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Lưu huỳnh (S) 13%
Kẽm (Zn) 1000 ppm
Boron (B) 500 ppm
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU
16-16-8 +TE
NPK CÀ MAU
16-16-8 +TE
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Kẽm (Zn): 1000 ppm
Boron (B): 500 ppm
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU GOLD
16-16-8 +TE
NPK CÀ MAU GOLD
16-16-8 +TE
Đạm (Nts) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Kẽm (Zn): 1100 ppm
Boron (B): 600 ppm
Độ ẩm 2%