Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ nông nghiệp và công nghiệp dầu khí.

Sứ mệnh

Là nhà sản xuất, kinh doanh phân bón trên nền tảng công nghiệp hóa dầu phục vụ nông nghiệp, cung cấp các giải pháp về dinh dưỡng cho cây trồng, góp phần thay đổi nền nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, thân thiện môi trường, bảo đảm lợi ích hài hòa cho Chủ sở hữu, khách hàng, người lao động và doanh nghiệp.


Giá trị cốt lõi

"Ân cần - Thân thiện, Chuyên nghiệp - Sáng tạo, Trách nhiệm - Hài hòa"

- Đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa lợi ích là kim chỉ nam, là chuẩn mực trong mọi hoạt động của Công ty.
- Duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, đầu tư có hiệu quả và có chọn lọc.
- Đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp sáng tạo, đáp ứng đời sống cho người lao động.
- Đảm bảo chữ tín đối với khách hàng, là địa chỉ tin cậy của nhà nông.
- Tích cực hưởng ứng và tham gia vào công tác XH, luôn gắn bó mật thiết với nông dân.

Video

GiớI thiệu-quảng bá

Hỗ trợ tư vấn trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn:
 19008696
contact@pvcfc.com.vn