Tin tức - Sự kiện

Nông nghiệp 4.0 và một số gợi ý chính sách

Việt Nam bước đầu phát triển nền nông nghiệp 4.0 với những thuận lợi sau: Đến năm 2016, Việt Nam có 53% dân số tiếp cận được internet, công nghệ số, nhất là công nghệ internet.

PVCFC AWARDS 2017 - Ngày hội vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc

Xuyên suốt chặng đường 04 năm kể từ phiên bản đầu tiên năm 2014, PVCFC Awards luôn thực hiện đúng sứ mệnh vinh danh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, với tinh thần làm việc sáng tạo, bền bỉ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty. Vào ngày 28/12 vừa qua tại Cà Mau, PVCFC Awards 2017 đã được tổ chức trong sự hồi hộp chờ đợi của toàn thể CBCNV.

Đạm Cà Mau – Một năm ghi dấu nhiều thành công

Ngày 28/12/2017, tại Cà Mau, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán DCM) đã tổ chức Hội nghị người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 và triển khai kế hoạch 2018.