Dòng phân bón phức hợp

DAP Xanh

DAP Xanh
Thành phần:
Đạm (N): ≥ 18%
Độ ẩm: ≤ 0,5%
Lân (P2O5): ≥ 46%

DAP Nâu

DAP Nâu
Thành phần:
Đạm (N): ≥ 18%
Độ ẩm: ≤ 0,5%
Lân (P2O5): ≥ 46%

Kali dạng miểng

Kali dạng miểng
Thành phần:
Kali (K2O): 61% (±1%)
Lân (P2O2): ≥ 46%
Độ ẩm: ≤ 2%

NPK

NPK

Thành phần: 
Đạm (N): 16% min; 

Lân (P2O5): 16% min; 

Kali (K2O): 8% min; 

Lưu huỳnh (S): 13% min; 

TE: Zn, Bo (1000 ppm);


Video

GiớI thiệu-quảng bá

Hỗ trợ tư vấn trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn:
 19008696
contact@pvcfc.com.vn