Dòng phân bón khoáng hữu cơ

N.Humate+TE

N.Humate+TE

Thành phần:
Đạm (N): 35%; Axit Humic: 7%;
Kẽm (ZN): 1000 ppm; Bo (B): 400 ppm; Độ ẩm: 4%; Hữu cơ: 9%.

N.Humate+TE 28-5

N.Humate+TE 28-5
Thành phần:
Nitơ (N): ≥ 28%; Kẽm (Zn): ≥1000ppm; Humic: ≥ 5%; Độ ẩm: ≤ 4 wt % ; Boron (B): ≥ 400 ppm; Hữu cơ: ≥ 6%

N.humate+TE 28-7

N.humate+TE 28-7
Thành phần:
Nitơ (N): ≥ 28%; Kẽm (Zn): ≥1000ppm; Humic: ≥ 5%; Độ ẩm: ≤ 4 wt % ; Boron (B): ≥ 400 ppm; Hữu cơ: ≥ 6%

Video

GiớI thiệu-quảng bá

Hỗ trợ tư vấn trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn:
 19008696
contact@pvcfc.com.vn